Velhon ulkoiseen aineistoon viittaaminen käytössä

Velhoon lisättävän projektiaineiston lisäksi voit nyt lisätä viittauksen Velhon ulkopuolelle sijoitettuun aineistoon.

Viittaus-toiminnolla voit lisätä tiedon aineistosta, joka liittyy Velhossa olevaan projektiin, mutta sitä ei tuoda Velhoon esim. koska

  • kyseessä on ei-julkinen aineisto
  • aineisto on jo olemassa toisessa järjestelmässä esim. taitorakennerekisterissä, asianhallinnassa