Yleistä tietoa

Velhon tarjoamia tietosisältöjä on mahdollista hyödyntää myös ulkoisissa järjestelmissä. Tähän tarkoitukseen Velho tarjoaa rajapintoja sekä muita tiedonjakokanavia. Huomioithan että Velhon tarjoamat integraatiovälineet ja -kanavat ovat kuitenkin vielä beta-vaiheessa, joten muutokset ovat mahdollisia.

Siirtyessäsi hyödyntämään Velhon tietosisältöjä on hyvä muistaa, että Velho-järjestelmä ei ole ainoastaan uusi, laajempi varasto jo olemassa olevalle tietosisällölle, vaan järjestelmää kehitettäessä ovat myös itse tietosisältöjen muodot päivittyneet. Samalla tiestötietoihin on luotu kokonaan uusia sisältöjä ja joitain vanhoja tietoja ei enää tulla ylläpitämään Velhossa. Aiemmin Tierekisterin sisältöjä hyödyntäneiden tahojen tuleekin selvittää ja miettiä sisältömuutoksien vaikutukset omiin prosesseihinsa.

Jos tunnistat tarpeen Velhon tarjoamien rajapintojen hyödyntämiseen, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen velhotuki@vayla.fi. Samaan osoitteeseen voi suunnata tiedustelut myös muissa Velhoon liittyvissä teknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa.

Velhon ulkoisten rajapintojen käyttöohje