1. Velhoon pääsy ja käyttöoikeudet

Mistä löydän Velhon?

Velho löytyy linkistä https://velho.vayla.fi. Linkki löytyy intran työkaluista ja Extranetin kirjautumissivulta. Lisäksi tarvitset Velhon käyttöoikeudet. Suositusselaimia ovat Google Chrome ja Mozilla Firefox.

Miten palveluntuottaja voi saada käyttöoikeudet Velhoon?

Ohjeet Palvelukuvauksessa

2. Rajapinnat

Minkälaisia rajapintoja Velhossa on käytössä ja miten pääsen hyödyntämään näitä?

Velho toimii tietovarastona ja tarjoaa rajapinnat järjestelmien käyttöön ohjeen mukaisesti.

Palvelukuvauksessa on kerrottu myös missä muissa yleisissä palveluissa Velhon tiedot ovat saatavilla, kuten esimerkiksi Väyläviraston avoimen datan palvelut.

3. Tiedon hyödyntäminen

Käytän työssäni päivittäin Tiemappia, Velhossa ei ole kaikkia näitä toiminnallisuuksia mikä haittaa työtäni. Onko Velhoon tulossa vastaavia toimintoja kuin Tiemapissa?

Velhon käyttöönotto on alkuvaiheessaan ja monia ominaisuuksia vielä puuttuu. Tiemappi tulee säilymään Velhon rinnalla ainakin kesään 2022 saakka ja voit hyödyntää sen toiminnallisuuksia sekä tietosisältöä. Velhon tietosisältöä ei tuoda Tiemappiin, mutta Tierekisterin tiedot ovat sen kautta käytettävissä maaliskuun 2022 snapshotin mukaisina.

Velhoon on tulossa mm. tausta-aineistojen osalta kevään/kesän aikana runsaasti lisäyksiä ja tämän myötä esimerkiksi Tiemappia vastaava hoitourakkadata. Toistaiseksi näitä pitää vielä katsoa Tiemapin kautta.

Miten pystyn katsomaan Velhossa listamuodossa tiekohteita kuten tieosien pituuksia, ajoratoja, solmuja ja liittymätietoja?

Tällä hetkellä Velhossa pystyy hakemaan vain yhden tieosan pituuden kerrallaan. Solmut ja liittymät tullaan integroimaan Velhoon kevään aikana, mutta vielä nämä eivät ole haettavissa.

Ajoratatietoja pääset tarkastelemaan Väylän luonne kohdeluokan avulla. Voit sen avulla hakea listaksi esimerkiksi tietyn tien 1- tai 2-ajorataiset osuudet.

Mistä näen teiden nimet?

Velhon kautta ei vielä voi hakea tien nimi tietoa, vaan tämä täytyy toistaiseksi hakea muualta.

Miten saan helposti tietoon yhdestä sijainnista haluamani tiestötiedot?

Tällä hetkellä Velhossa tietystä sijainnista olevia tietoja voi hakea yhden kohdeluokan osalta kohdehaun avulla. Tieosuushaku mahdollistaa useamman kohdeluokan käytön, mutta tässä on huomioitava, että tieosuushaku palauttaa sijainteja joissa annetut ehdot täyttyvät.

Hakujen lisäksi kartalta halutun kohdan klikkaaminen antaa ko. kohdasta tietoa sekä päällä olevista tausta-aineistoista, että mahdollisuuden siirtyä tiestötietonäkymään. Tiestötietonäkymästä voi tällä hetkellä katsoa tietyn sijainnin päällyste-, rakenne- sekä mittaustietoja.

Tarvitsen listamuodossa tiedot tien 624 yksityistieliittymistä – miten saan listan ilman että täytyy avata alasvetovalikko?

Aliobjektien käsittelyyn hakutuloksissa ei vielä ole Velhossa täyttä tukea, joten ko. esimerkissä nämä täytyy avata kysymyksen mukaisesti.

Haluan tarkistaa tietyn tien päällysteen – miten saan tämän helposti tehtyä?

Nopein tapa lienee tiestötietonäkymän hyödyntäminen. Klikkaa kartalta tai pikahaun kautta kohta jota haluat tarkastella ja siirry tiestötietonäkymään. Päällyste näkyy ajoratakohdassa sekä visuaalisena että tekstiarvona.

Mistä saan liikenneturvallisuussuunnitelmaa varten tien
nopeusrajoitukset listamuodossa?

Velhosta löytyy nopeusrajoituspäätökset, näihin pohjautuvat varsinaiset nopeusrajoitusalueet Digiroadin rajapinnoista tai aineistoista. Tällä hetkellä (28.3.) Velhossa ei vielä toimi välisijaintikokoelmallisten kohdeluokkien haku (esim. nopeusrajoituspäätökset, urakat) minkä vuoksi näitä ei saa haettua listauksena. Tämä tullaan lähiaikoina korjaamaan.

Mistä saan tiedot mitä ei näy Velhossa, esim tien urakka-alue (lista
tieosoitteista)?

Toistaiseksi Velhossa ei toimi vielä välisijaintikokoelmallisten tietojen haku. Tarvittaessa saamme irrotettua erillislistauksena urakka-alueet tieosoitteineen, ota yhteys tässä tapauksessa Velhotukeen. Samoin mikäli on muita tietotarpeita, joita Velho tai muut Velhon tietoa jakavat palvelut tai rajapinnat eivät vielä tuota, ole yhteydessä Velhotukeen.

Haluamme tietää mikä on tien 5 toiminnallinen luokka. Emme tiedä mikä
se on. Miten tämä haetaan (niin että hakutulos on järkevä)?

Mikäli haetaan kohdehaulla, palauttaa haku kohteita, eli tässä tapauksessa kaikki toiminnallinen luokka -kohteet, joita on tiellä 5 runsaasti (katkevat tiettyihin katkokohtiin). Mikäli on tarkemmin tiedossa kohta, jonka toiminnallista luokkaa haluaa tarkastella, voi kohdehaun kohdistaa esim. osoitteeseen 5 120 1.

Tämä on hyvä nosto että olisi tarpeen pystyä hakemaan myös mitä arvoja toiminnallinen luokka voi saada tiellä 5 ja palautuksena tulisi näistä tiedot. Tällä hetkellä joutuu esim. tieosuushaun kautta tässä tapauksessa tutkimaan mitkä kaikki toiminnalliset luokat palauttavat arvoja.

Jyväskylän 1.10.2022 alkavassa hoitourakassa nostetaan talvihoitoluokkia. Mistä näemme 1.10.2022 alkavat talvihoitoluokat (saatu aiemmin TR palvelutiedoston tilauksena)?

Velhossa ei vielä ole käytössä tilannepäivällä haku-toiminnallisuutta. Tämä tulee mahdollistamaan haut niin, että käyttäjä voi valita mitä ajanhetkeä tarkastelee ja saada sen ajanhetken mukaiset tiedot.

Tiedossa olevat tulevat talvihoitoluokat on päivitetty Tierekisteriin ja ne saa sieltä vielä haettua. Tiedot päivittyvät tämän jälkeen seuraavan kerran Velhoon, jolloin myös tilannepvm haku (tai sen mahdollistaminen) onnistuu Velhon kautta.

Haluan tehdä tieosuushaun, joka palauttaa minulle tietyltä tieltä TR-katselua vastaavasti yksinkertaisia hakutuloksia esim hoitoluokan, tien päällysteen ja liikennemäärät tieltä 29.

Tieosuushaku toimii tällä hetkellä niin, että se palauttaa tieosuudet, joissa annetut hakuparametrit täsmäävät. Haku palauttaa ainoastaan nuo annetut arvot, koska tieosuuksien homogenisointi tehdään näiden avulla. Tiekohdehaku palauttaa kaikki annetulla tieosoitevälillä tai tiellä olevat ominaisuudet siitä kohdeluokasta, johon haku kohdistuu.

Usean kohdeluokan käyttö haussa on toistaikseksi mahdollista vain tieosuushaussa.

Miten pääsen tiestötietonäkymässä tarkastelemaan tarkasti haluamaani kohtaa, kursori hyppää esimerkiksi tien päässä odottamattomalla tavalla?

Tiestötietonäkymä tien päässä toimii välillä niin että liikuttaessa hiiren rullalla lähelle haluttua kohtaa, palkki hyppää kymmeniä metrejä eteenpäin. Parhaiten haluttuun kohtaan pääsee, kun siirtää palkin ensin lähelle haluttua kohtaa ja loppumatkan palkkia siirtämällä. Ohje tiestötietonäkymän käyttöön.

Pitäisi selvittää päällysteen leveys tieosoiteväliltä 58/26/0 – 28/loppuetäisyys

Leveystietojen haku Velhossa perustuu tiealueen poikkileikkauksen tietoihin. Leveyden laskentaan tulee käyttää erikseen tiealueen poikkileikkauksen osien leveystietoja. Tätä käytiin läpi Velhovartissa 5.4. ja todettiin, että laskenta on aiempaan verrattuna työläs. Lisäksi haasteena on se, että ajoradoille leveyden laskenta ei tällä hetkellä Velhossa anna luotettavaa tulosta.

Levyestietojen laskennan osalta ratkaisuvaihtoehto voisi olla että Velhoon tehdään summausta helpottavia tunnuslukuja, joista saisi valmiina tiedot esim. ajoradan päällysteen leveydestä halutulta tieosoiteväliltä tai halutusta kohdasta. Valittu logiikka, eli laskenta poikkileikkauksen osien summana on tulevaisuuden kannalta parhaaksi todettu vaihtoehto, mutta mikäli joudutaan manuaalisesti laskemaan summia yhteen on se sekä työlästä että virhealtista, joten tähän tarvitaan Velhossa parannusta.

Pitäisi hakea Jämsän urakan viherhoitoluokat alkaen päivämäärällä 1.10.2023. jos urakka-aluetta ei voi käyttää hakukriteerinä, niin haku pelkällä päivämäärällä.

Toistaiseksi Velhossa ei voi hakea tulevaisuuden päivämäärillä. Tilannepäivämäärällä haku on Velhossa tulossa, mutta todennäköisemmin vasta myöhemmin tänä vuonna. Urakat on tavoitteena saada haun piiriin jo aiemmin, nämä ovat toistaiseksi pois hausta johtuen siitä, että Velhossa useita sijainteja sisältävillä kohdeluokilla haku ei toimi.

4. Tiedon päivittäminen / tietohuolto

Mistä tiedän milloin tiedot eivät ole enää ajantasalla Tiemapissa eli tietoja on päivitetty Velhoon?

Tulemme informoimaan Ohjesivuilla mille kohdeluokille tietohuolto on kytketty päälle. Tavoitteenamme on myös lisätä Vuosikello kuvaamaan tietohuoltosyklejä, jonka pohjalta käyttäjä voi myös arvioida sitä milloin tietyt kohdeluokat tulevat päivittymään.

Miten päivittyvät tiedot ilmoitetaan Velhoon, kun niitä ei pystytä vielä itse kirjaamaan (esim. uudet, muuttuneet tai lakkatetut tiedot)?

Velhon tietohuoltoja toteutetaan ensi vaiheessa eräajoina joko toimijakohtaisesti tai operaattoripalvelun kautta. Velhon operaattoripalvelu vastaa päivitykseen liittyviin kysymyksiin tiestotuki@vayla.fi osoitteen kautta. Esimerkiksi ELY-keskusten päivitykset tehdään tätä tarkoitusta varten laadittujen päivitystiedostojen kautta.

Velhon rajapinnat mahdollistavat myös suoran kytkeytymisen rekisteriin ja tietojen päivittämistä kehitetään tähän suuntaan.

5. Tievelho ja muut järjestelmät

Ovatko tiestötiedot saatavilla muuta kautta, Velhon käyttöliittymän kautta tietoa ei saa kaikkiin käyttötarpeisiin?

Velhon tiedot tulevat olemaan laajasti käytössä myös muissa tiestötietoa käyttävissä järjestelmissä, kuten analytiikkapalveluissa, Digiroadissa, Harjassa sekä Paikkatietopalveluissa. Tavoitteena on saada tiestötiedot pian mukaan myös avoimiin rajapintoihin, jonka jälkeen niitä voi helposti ottaa käyttöön myös mm. suunnitteluohjelmistojen taustalle. Tiedotamme tästä kun asia on edennyt ja täydennämme myös palvelukuvausta.