Tällä sivulla käydään läpi kuinka Velhon jalostettua hakemistorakennetta tulisi hyödyntää hankkeella. Hakemistorakenne perustuu seuraavista asioista:
Tiesuunnitelman esitystapaohje
Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineistonhallinta Velho-järjestelmässä ohje
Väyläviraston inframallivaatimukset
YIV Yleiset inframallivaatimukset
-Alalla kehittyneet käytännöt

Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineistonhallinta Velho-järjestelmässä ohjeessa kerrotaan kuinka eri vaiheiden aineistoja tulisi hallinnoida Velho järjestelmässä. Ohjetyön pohjalta on myös syntynyt Velhon mallikansiorakenne joka perustuu järjestelmään määritettyyn metatietorakenteeseen. Hankkeiden tiedonhallinnan yhtenäistämiseksi, tulee hakemistorakenne viedä ennakoidusti mahdollisimman pitkälle. Velhon mallikansiorakenne on jatko jalostettu eri hankevaiheille valmiiksi käytettäväksi ja aineistot on löydettävissä Velho järjestelmästä.

Hakemistorakenteen keskeinen tavoite on tarjota tiesuunnitelmahankkeille valmis hakemistorakenne pohja jossa hanke voidaan tiedonhallinnan näkökulmasta viedä läpi. Käyttöympäristönä voi toimia hakemisto- tai metatietopohjaiset järjestelmät. Hakemistorakennetta voi myös hyödyntää omalla tietokoneella.

Hakemistorakenteen voi ladata alapuolelta löytyvissä muodoissa. Linkin avaus vaatii Velho kirjaantumisen
PDF
Excel
Word
Hakemisto pakattuna


Hakemistorakenteen pääjaottelu ja sisältö

Tässä kappaleessa kerrotaan mistä hakemistorakenne koostuu. Tarkemmat sisällöt löytää viimeisen kappaleen kuvasta

00 Sopimusasiakirjat

Sopimusasiakirjat hakemisto sisältää tiesuunnittelun hankintaprosessiin liittyville aineistoille hakemistot ja sijoituspaikat. Tämän kansion sisältöä on tarkoitus olla tilaajan ja hänen konsulttinsa käytössä. Mikäli hankkeessa käytetään projektiportaalia, niin voi tilaajan ja palveluntuottajan yhteisille hakemistoille antaa yksilöidyt oikeudet erikseen.

Hankinta hakemistoon voidaan koota hankinnan valmisteluun ja itse hankintaan liittyvää aineistoa joilla ei ole asianhallinnassa säilytysvelvollisuutta.

Sopimukset kansioon viedään kaikki sopimuksiin liittyvä aineisto. Tämän hakemiston sisältö tallennetaan ensisijaisesti asianhallintajärjestelmään

Tarjousaineistoon kootaan tarjouspyynnön liitteeksi lähetettävä aineisto

Vakuudet ja vakuutukset hakemistoon…

01 Prosessi

02 Laadunvarmistus

03 Ympäristö, turvallisuus ja riskienhallinta

04 Raaka-aine

05 Lähtöaineisto

06 Suunnitelma


Hakemistorakennepuu

Jokainen ympyröity teksti kuvastaa kansiota ja alleviivatut kohdat dokumenttia.

Käyttöohjeet:
-Voit zoomata hakemistorakennetta painamalla CTRL napin pohjaan ja pyörittämällä hiiren keskirullaa
-Voit avata hakemistorakenteen seuraavan tason painamalla kansion alla olevaa ympyrää jossa näkyy alikansioiden määrä
-Voit rullata hakemistorakennetta ylös/alas hiiren rullalla
-Painamalla hiiren kakkospainiketta voit tarttua hakemistorakenteeseen ja liikkua sen avulla
-Painamalla hiiren rullan nappia voit aktivoida aktiivisen vieritysominaisuuden
-Hakemistorakenteen voi myös laittaa koko näyttötilaan näytön alalaidasta