Toimeksiannolle mahdollisuus lisätä kuvaus

Löydät toimeksiannon luonti- ja muokkaslomakkeelta uuden kentän ”kuvaus”, jota voit käyttää tarkempaan toimeksiannon sisällön kuvaukseen.