Tällä sivulla käydään läpi kuinka Velhon jalostettua hakemistorakennetta tulisi hyödyntää hankkeella. Hakemistorakenne perustuu seuraavista asioista:
Tiesuunnitelman esitystapaohje
Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineistonhallinta Velho-järjestelmässä ohje
Väyläviraston inframallivaatimukset
YIV Yleiset inframallivaatimukset
-Alalla kehittyneet käytännöt

Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineistonhallinta Velho-järjestelmässä ohjeessa kerrotaan kuinka eri vaiheiden aineistoja tulisi hallinnoida Velho järjestelmässä. Ohjetyön pohjalta on myös syntynyt Velhon mallikansiorakenne joka perustuu järjestelmään määritettyyn metatietorakenteeseen. Hankkeiden tiedonhallinnan yhtenäistämiseksi, tulee hakemistorakenne viedä ennakoidusti mahdollisimman pitkälle. Velhon mallikansiorakenne on jatko jalostettu eri hankevaiheille valmiiksi käytettäväksi ja aineistot on löydettävissä Velho järjestelmästä.

Hakemistorakenteen keskeinen tavoite on tarjota rakentamissuunnitelmahankkeille valmis hakemistorakenne pohja jossa hanke voidaan tiedonhallinnan näkökulmasta viedä läpi. Käyttöympäristönä voi toimia hakemisto- tai metatietopohjaiset järjestelmät. Hakemistorakennetta voi myös hyödyntää omalla tietokoneella.

Hakemistorakenteen voi ladata alapuolelta löytyvissä muodoissa. Linkin avaus vaatii Velho kirjaantumisen
PDF
Excel
Word
Hakemisto pakattuna