Projektivelhossa ylläpidettävää hankkeisiin liittyvää tietoa hyödynnetään useassa ulkopuolisessa järjestelmässä. Tieto haetaan velhosta yhden päivän sykleissä niiltä kohteilta joilta hankkeen tiedon riittävyysehdot täyttyvät. Tällä sivulla käydään läpi mitkä ja kuinka järjestelmät tietoa hyödyntävät


Paikkatietopalvelu (PTP)


Hankekartta ja Suomen väylät (H ja SV)


Verkkotietopiste


Valtion liikenneväylien suunnittelu