Projektivelhossa ylläpidettävää hankkeisiin liittyvää tietoa hyödynnetään useassa ulkopuolisessa järjestelmässä. Tieto haetaan velhosta yhden päivän sykleissä niiltä kohteilta joilta hankkeen tiedon riittävyysehdot täyttyvät. Tällä sivulla käydään läpi mitkä ja kuinka järjestelmät tietoa hyödyntävät


Paikkatietopalvelu (PTP)

Paikkatietopalvelu on Sitowisen operoima ympäristö jonne Projektivelhon hanketiedot siirtyvät automaattisesti. Paikkatietopalvelun tehtävänä on jakaa velhon tietoa Hankekartalle, Verkkotietopisteeseen ja Suomen väylät palveluun. Ennen jakamista PTP pureskelee Velhon datan vastaanottavan järjestelmän ymmärtämään muotoon.


Hankekartta ja Suomen väylät (H ja SV)

Hankekartta on kansalaisille avoin karttapalvelu josta löytyy käynnissä olevat rakentamishankkeet ja suunnitelmahankkeet, sekä niihin liittyviä perustietoja. Kaikki hankekartan tiedot tulevat Projektivelhosta

Jotta Projektivelhon projekti siirtyy hankekartalle, tulee sen täyttää seuraavat ehdot
1. Projektilla on sijainti (piirretty tai tieosoite)
2. Jos hankkeen vaihe on Perusparannus/rakenteenparantaminen tai Uusinvestointi tai Peruskorjaus tulee päättymispäivämäärän olla isompi kuin 2021
3. Jos kyseessä on suunnitelma vaihe, niin tulee arvioitu toteutusajankohta olla muu kuin suunnitelma on toteutettu
4. Projektin tila tulee olla aktiivinen tai alustava. Suunnitelmavaiheen projektin tila voi myös olla vastaanotettu

Hankekartalle siirtyy myös muita projektin yleistietoja, mutta vain edellä mainitut ovat pakollisia tietoja.Verkkotietopiste


Valtion liikenneväylien suunnittelu