Projektivelho – Hankearviointien tallentaminen tarkentui

Hankearviointeja käytetään suunnittelun ja päätöksenteon apuna yksittäisten hankkeiden kannattavuuden ja vaikuttavuuden arviointiin sekä hankkeiden keskinäiseen vertailuun. Tässä luvussa kerrotaan kuinka hankearviointeja tulisi hallita projektivelhossa niiden löydettävyyden takaamiseksi.

Projekti ja toimeksianto, jolle hankearviointi projektivelhossa viedään, riippuu siitä, tehdäänkö tai päivitetäänkö hankearviointi irrallaan muusta suunnitelma-aineistosta vai osana sitä.

Hankearvioinnin viemiselle Projektivelhoon on seuraavia vaihtoehtoisia menettelytapoja:

 1. Kun hankearviointi toteutetaan osana muuta suunnittelua, missä tahansa suunnitteluvaiheessa, se viedään Velhoon muun suunnitteluaineiston mukana kyseistä suunnitelmavaihetta koskevalle projektille ja suunnitelma-aineiston sisältävälle toimeksiannolle.
 2. Kun hankearviointi laaditaan tai päivitetään suunnitelma-aineistosta erillisenä dokumenttina, se viedään hankkeen alkuperäisellä projektilla uudelle erilliselle toimeksiannolle. Toimeksianto voidaan nimetä hankearvioinnin mukaan (esim. ”hankearvioinnin päivitys”).
 3. Hankearviointi voi olla täysin oma projektinsa Velhossa, jos suunnitteluhanketta ei ole vielä perustettu, tai hankearviointi tehdään eri laajuudessa kuin suunnitteluhanke, eli hankearviointi sisältää esimerkiksi usean ratasuunnitelman toimenpiteet. Tällöin Velhoon luotava projekti nimetään hankearvioinnin nimen mukaisesti.

Kaikissa tapauksissa hankearvioinnin viennistä vastaavasta henkilöstä tulee sopia yhteisesti projektilla

Hankearviointi dokumentti tulee metatiedottaa seuraavilla ehdoilla

 • Aineistoryhmä ja -laji
  • Prosessi/Yleiset
 • Kuvaus
  • Lyhyt kuvaus sisällöstä
  • Tai ZIP pakettia tuotaessa, kuvauskenttään automaattisesti tuleva hakemistorakenne
 • Dokumenttityyppi
  • Hankearviointi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.