Tunnusluvut ja liikennetiedot tietokokonaisuus kattaa tiedot liikennemääristä sekä muista tieverkon tunnusluvuista. Tunnusluku ja liikennetieto -kohdeluokilla ei ole perus komponenttien lisäksi muita komponentteja, mutta kokonaisuuden sisällä on relaatioita eri kohdeluokkien välillä. Tiedot liikennelaskentamenetelmistä ja liikennemääristä tuotetaan Finntrafficin liikenteenlaskentajärjestelmissä ja ne päivitetään kerran vuodessa. Tiedot asukastiheydestä tuottaa VTT kerran vuodessa.

Yhteydet muihin kohteisiin

Liikennemäärät ja liikennelaskentamenetelmät vastaavat sijainneiltaan toisiaan. Liikennelaskentamenetelmien pistesijainti kohdistetaan Velho-OID avulla aina tietylle homogeeniselle liikennemäärä välille.

KohdeluokkaLiikennemäärät
Liikennelaskentamenetelmät
Tunnusluku ja liikennetietojen yhteydet muihin kohteisiin.