Tievelhossa tiekohdetiedot ovat jaettu neljään eri tietokokonaisuuteen: Alueet, kohdepisteet- ja välit, tien suuntaus sekä ympäristö. Tiekohdekokonaisuuteen on koottu tietoja palveluista ja ympäristötiedoista sekä välillisesti infraan littyviä tai muuten väylää kuvaavia tietoja.

Tiekohdetiedot kokonaisuuteen syntyy tietoa väyläviraston prosesseista sekä muiden organisaation hallinnoimista tiedoista (Syke, Finntraffic). Osalla tiekohdetietojen kohdeluokista on perus komponenttien lisäksi kohdeluokka kohtaisia komponentteja sekä yhteydet muihin kohteisiin ominaisuustieto.

Ympäristötietojen kohdeluokkia Viheralueet (vanha) ja Viherkuviot (vanha) ei enää ylläpidetä.

Komponentit

Kohdeluokilla varasto- ja kuormausalueet, palvelualueet, katu- ja yksityistieliittymät, viherkuviot, viheralueet on perus komponenttien lisäksi kohdeluokkakohtaisia komponentteja.

KohdeluokkaHoitourakoiden poikkeusjärjestelytKunnossapitovastuu poikkeus
Palvelualueet
Varasto- ja kuormausalueet
Katu- ja yksityistieliittymät
Viherkuviot
Viheralueet
Tiekohdetietojen kohdeluokat ja niiden komponentit.

Kunnossapitovastuu poikkeus

KoodiTyyppiKuvaus
HoitovastuuNimikkeistöHoitovastuulla kuvataan Velhossa kenen vastuulla hoidon järjestäminen on. Hoitovastuuseen sisältyy Velhossa ympärivuotinen hoito, mutta ei rakenteisiin, siltoihin tai päällysteisiin kohdistuvat parannustoimet (pieniä päällystepaikkauksia lukuun ottamatta). Vastuuseen voi liittyä myös itse hoidon tilaaminen. Hoitotehtävät käsittävät ne toimenpiteet ja tehtävät, jotka pitävät rakenteen ja laitteet käyttökunnossa tai palauttavat ne käyttökuntoon eri olosuhteissa. Hoitotoimenpiteillä varmistetaan, että kohde toimii suunnitellulla tavalla.

Tähän ominaisuuteen kirjataan hoitovastuuseen liittyvät poikkeukset, jos niitä ei ole kirjattu hoitosopimukseen.
KorjausvastuuNimikkeistöKorjausvastuulla kuvataan Velhossa kenen vastuulla korjauksen järjestäminen on. Vastuuseen voi liittyä myös itse korjauksen tilaaminen. Tiedot johdetaan lähtökohtaisesti hallinnollisesta luokituksesta, mutta tässä kentässä voidaan ilmoittaa poikkeus tarvittaessa.

Kunnossapitovastuuseen sisältyy Velhossa tieinfran kunnossapito. Korjaustehtävät käsittävät korjaustoimenpiteitä, joilla poistetaan vikoja ja kuluneisuutta. Korjauksen avulla rakenteen ja laitteen tekninen käyttöikä kasvaa.

Tähän ominaisuuteen kirjataan korjausvastuuseen liittyvät poikkeukset, jos niitä ei ole kirjattu korjaussopimukseen.
Muu hoitovastuuMerkkijonoMahdollinen muu hoidon järjestäjä.
Muu korjausvastuuMerkkijonoMahdollinen muu korjauksen järjestäjä.
Muu omistajaMerkkijonoMahdollinen muu omistaja.
OmistajaNimikkeistöOmistajatieto johdetaan lähtökohtaisesti VIITE-järjestelmässä olevasta kolmiportaisesta luokittelusta (valtio, kunta, muu) kaikille tieinfran kohteille geneerisesti. Yksittäiselle kohteelle voidaan kuitenkin ilmoittaa tässä komponentissa poikkeava tai tarkentava omistajuustieto. Esimerkiksi valtion omistamalla tieosuudella valaistuksen tai varusteen omistajuus voi olla poikkeuksellisesti kunnalla tai yksityisellä toimijalla.
OmistajatarkenneNimikkeistöOmistajatarkenne ilmoittaa omistajatiedon tarkemmalla tasolla.
Kunnossapitovastuu poikkeus -komponentin ominaisuustiedot.

Hoitourakoiden poikkeusjärjestelyt

KoodiMääritelmä
Ei talvikunnossapitoaKohdetta ei hoideta talvella ollenkaan.
Hoidetaan talvisinKohdetta hoidetaan normaalisti myös talvi aikana.
Hoidetaan osan talveaKohdetta hoidetaan vain osan talvea.
LuonnontilainenKohde on luonnontilainen, eikä siihen kohdisteta mitään hoito toimenpiteitä.
Hoitourakoiden poikkeusjärjestelyt -komponentin ”Talvikunnossapito” -nimikkeistö.

Yhteydet muihin kohteisiin

Kaikilla tiekohdetietojen kohdeluokiYhteydet muihin kohteisiin on Velhossa ominaisuustieto, joka mahdollistaa tietojen välisten yhteyksien hallinnan. Kaikilla tiekohdetietojen kohdeluokilla ei ole yhteydet muihin kohteisiin ominaisuutta.

KohdeluokkaKatu- ja yksityistieliittymäluvatKorkeusrajoituksetLeveysrajoituksetLiikennemerkitPortaalitPuomit, sulkulaitteet ja pollaritSillatSuoja-aluerakentaminenTiemerkinnätTienvarsikalusteetVarareitit (luokitukset)
Palvelualueet
Suoja-alueet
Tulvakohteet
Varasto- ja kuormausalueet
Alikulkupaikat
Katu- ja yksityistieliittymät
Pyörätien jatkeet
Rautatietasoristeykset
Suojatiet

Yhteydet muihin kohteisiin -ominaisuuden kohdeluokkien väliset yhteydet.