Tievelhossa rakennetiedot ovat omassa tietokokonaisuudessaan nimeltä Tiealueen rakenne. Tiealueen rakenne koostuu seuraavista alaluokista: Alusrakenne, Päällysrakennekerrokset sekä Päällyste- ja pintarakenne.

Tiealueen rakennetiedoilla ei ole tietokokonaisuuskohtaisia komponentteja. Mittaustiedot tietokokonaisuudesssa tuotetaan kuitenkin mittaus- ja kuntotietoja, jotka liittyvät tien päällysteeseen. Lisäksi tierakennetoimenpiteet kohdistetaan aina tiettyyn tiealueen rakenne kohdeluokkaan (esim. sidotut päällysrakenteet, sitomattomat päällysrakenteet jne.)

Tiealueen rakenne kokonaisuuden kohdeluokkien sijainnit tiealueen poikkileikkauksessa.

Tienrakennetoimenpiteet

Tienrakenteen osalta toimenpiteet kohdistetaan tienrakenteen kohdeluokkaan, esimerkiksi sidotut päällysrakenteet tai kantavat kerrokset. Lisäksi sidotuilla päällysrakenteilla toimenpide kohdistetaan ”kohdeluokan tyyppi” ominaisuuteen eli päällyskerroksen järjestysnumeroon (Kulutuskerros, Alempi päällystekerros 2, Alempi päällystekerros 3).

Kaikki tienrakennetiedot ovat välikohtaisia ja myös toimenpiteet kerrotaan välikohtaisena tietona käyttäen tarvittavia sijaintitarkenteita. Sijaintitarkenteina käytetään kyseiselle kohdeluokalle määriteltyjä sijaintitarkenteita, esimerkkinä sidotut päällysrakenteet (kaista, piennar, keskialue, erotusalue).

LyhenneseliteSidotut päällysrakenteetKulutuskerroksen toimenpiteet Alemman päällystekerroksen toimenpiteetSitomattomat päällysrakenteetKantavat kerroksetJakavat kerroksetPäällysrakenteen lujitteet
LTAPaksuudeltaan vakio laatta
MPMassapintaus
MPKKuumennuspintaus
MPJKMP kuumalle, kuumajyrsinnällä tasatulle alustalle
REMRemix-pintaus
REM+2-kerroksinen remix-pintaus
REMOPAB-O/V:n remix-pintaus
REM-TASRemix-tasaus
ARTART-pintaus
NCNovachip-massapintaus
KARKarhinta
sorastusSorastus
Kelirikkomurskeen lisäys
tien kaventaminen
kevyt korjausSoratien kevyt korjaus (esim. kuivatuksen paran-taminen)
kelirikon korjausSoratien kelirikon poistava korjaus
raskas korjausSoratien raskas rakenteen parantaminen
Tierakenteen perusmaan kivien murskaaminen ja rakenteen homogenisointi
HJYR
SIP
SOPsoratien pintaus
UREMUraremix
ei tietoaEi tietoaPoistuva koodi
SJYRSekoitusjyrsintä
TASKKuumennustasaus
TASMassatasaus
TJYRTasausjyrsintä
LJYRLaatikkojyrsintä
RJYRReunajyrsintä
MVToimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros
BESTToimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros
VBSTToimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros
RESTToimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros
SSTToimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros
MHSTToimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros
KOSTToimenpide, jonka lopputulos on kantava kerros
MS
Teräsverkko
Tienrakenne toimenpiteet ja sallitut kohdeluokat, joihin toimenpide voidaan kohdistaa.