Tietoja rajoituksista ja päätöksistä hallitaan omassa tietokokonaisuudessaan Tievelhon päätösrekisterissä. Tietoja syntyy hyväksymispäätöksissä, lupa- ja ilmoitusmenettelyissä sekä sopimuksissa. Rajoitukset ja päätökset tietokokonaisuudella on yleisten perustietokomponenttien lisäksi kokonaisuus kohtaisia komponentteja.

Komponentit

Rajoitukset ja päätökset tietokokonaisuus sisältää kokonaisuuskohtaiset komponentit ”Päätökset ja sopimukset” ja ”Kiellot ja rajoitukset”.

Päätösten ja sopimusten yleiset ominaisuudet

KoodiTyyppiMääritelmät/kuvaus
Asiakirjan numeroMerkkijonoAsiakirjaan liittyvä numero, jonka avulla on mahdollista hakea päätöstä siinä järjestelmässä, jossa se sijaitsee.
AsiatunnusMerkkijonoPäätöksen asiatunnus
Muotoa: PIRELY/2914/2020
Asiakirjan tyyppiNimikkeistöKertoo asiakirjan tyypin. Kohdeluokkaan voi sisältyä esim. päätöksen lisäksi sopimus
Linkki asiakirjaanMerkkijonoLinkki asiakirjaan, josta nähdään kaikki kyseiseen päätökseen tai sopimukseen liittyvät tiedot.
MyöntäjäNimikkeistö
Päätöksen tai sopimuksen myöntäjä.
Päätöksen luonneNimikkeistöPäätöksen luonne. Onko päätös kielteinen vai salliva.
Päätökset ja sopimukset komponentin ominaisuudet.

KoodiErikoiskuljetusreititEläinvaroitusKadunpitopäätöksetKatu- ja yksityistieliittymäluvatKelirikkorajoitusKorkeusrajoitusLeveysrajoitusLiittymäkieltoNopeusrajoituspäätösOpasteetPutket, johdot ja kaapelitSuoja-aluerakentaminenSuolankäyttörajoitusTienvarsimainosilmoitus
Hallinnollinen päätös
Ilmoitus
Kadunkäyttösopimus
Muu
Ei tietoa
Ominaisuuden ”asiakirjan tyyppi” -nimikkeistö ja sallitut koodit.

Kieltojen ja rajoitusten yleiset ominaisuudet

KoodiErikoiskuljetusreititEläinvaroitusKadunpitopäätöksetKatu- ja yksityistieliittymäluvatKelirikkorajoitusKorkeusrajoitusLeveysrajoitusLiittymäkieltoNopeusrajoituspäätösOpasteetPutket, johdot ja kaapelitSuoja-aluerakentaminenSuolankäyttörajoitusTienvarsimainosilmoitus
Aluehallintovirasto
Aluevastaava
Keskitetty lupapalvelu
Paikallinen ELY
Kunta
Liikenne- ja viestintäministeriö
Traficom
Väylävirasto
Muu
Ei tietoa
Ominaisuuden ”myöntäjä” -nimikkeistö ja sallitut koodit.

KoodiTyyppiMääritelmät/kuvaus
TilaNimikkeistöKertoo kiellon tai rajoituksen tyypin. Liikenne, maankäyttö tai tien kunnossapito.
TyyppiNimikkeistöKertoo onko kielto tai rajoitus pysyvä, määräaikainen vai tilapäinen.
Kiellot ja rajoitukset komponentin ominaisuudet.

KoodiErikoiskuljetusreititKelirikkorajoitusKorkeusrajoitusLeveysrajoitusLiittymäkieltoNopeusrajoituspäätösSuoja-aluerakentaminenSuolankäyttörajoitus
Liikenne
Maankäyttö
Tien kunnossapito
Ominaisuuden ”Tila” -nimikkeistö ja sallitut koodit.

KoodiErikoiskuljetusreititKelirikkorajoitusKorkeusrajoitusLeveysrajoitusLiittymäkieltoNopeusrajoituspäätösSuoja-aluerakentaminenSuolankäyttörajoitus
Pysyvä
Määräaikainen
Tilapäinen
Ominaisuuden ”Tyyppi” -nimikkeistö ja sallitut koodit.

Yhteydet muihin kohteisiin

Yhteydet muihin kohteisiin on Velhossa ominaisuustieto, joka mahdollistaa tietojen välisten yhteyksien hallinnan. Vain kaikilla rajoitusten ja päätösten kohdeluokilla on yhteydet muihin kohteisiin ominaisuustieto.

KohdeluokkaAidatAlikulkupaikat
Erikoiskuljetusreitti
KaiteetKatu- ja yksityistieliittymät LiikennemerkitPortaalitPutket, johdot ja kaapelit (päätökset)PylväätSillatSuoja-alueetTienvarsimainoksetValaistus
Erikoiskuljetusreitit (rajoitukset & päätökset)
Eläinvaroitukset
Katu- ja yksityistieliittymäluvat
Korkeusrajoitukset
Leveysrajoitukset
Nopeusrajoituspäätökset
Opasteet
Putket, johdot ja kaapelit (rajoitukset ja päätökset)
Suoja-aluerakentaminen
Tienvarsimainosilmoitukset
Rajoitukset ja päätökset -kohdeluokkien yhteydet muiden kokonaisuuksien kohdeluokkiin Tievelhossa.