Onnettomuustiedot koostuvat onnettomuusennusteista sekä yksittäisistä onnettomuuksista. Onnettomuustiedoilla ei ole sijainti- ja perustietojen lisäksi muita komponentteja eikä yhteyksiä muihin kohteisiin. Tilastokeskus tekee kaikki onnettomuustietojen korjaukset ja vastaa tiedon laadusta ja oikeellisuudesta. Onnettomuusindeksit tuotetaan keskitetysti VTT:n toimesta. Tievelhossa on ainoastaan valtion teillä tapahtuneita yksittäisten onnettomuuksien tietoja. Ahvenanmaan onnettomuuksia ei hallita Tievelhossa.

Tieliikenneonnettomuus on omaisuusvahinkoja ja/tai henkilövahinkoja aiheuttanut kulkuneuvon liikkumisesta johtunut liikennetapahtuma, jossa on ollut osallisena ainakin yksi liikkuva ajo- tai kulkuneuvo ja joka on tapahtunut liikenteeseen yleisesti käytetyllä alueella.

Liikenneonnettomuuksiksi luokitellaan:

 • Pyöräilijän kaatuminen ja pyörän vaurioituminen
 • Pyöräilijän kaatuminen ja loukkaantuminen
 • Auton naarmuuntuminen toisesta autosta pudonneeseen esineeseen törmäämisen seurauksena
 • Auton syttyminen palamaan, jos auto sen seurauksena suistuu tieltä tai törmää toiseen ajoneuvoon tai tierakenteeseen.

Liikenneonnettomuuksia eivät ole:

 • Jalankulkijan liukastuminen ja kaatuminen kadulla
 • Esineen putoaminen autosta
 • Auton vaurioituminen kuljetetun tavaran vuoksi, jos auto ei suistu tieltä eikä aiheuta vahinkoa muille tiellä kulkijoille
 • Auton syttyminen palamaan, jos auto ei suistu tieltä.

Onnettomuustietojen tietoprosessi

Väyläviraston onnettomuustiedot koostuvat maanteiden, katuverkon ja yksityisteiden onnettomuuksista (päivittyvät Tievelhoon kerran kuukaudessa) sekä onnettomuustiedoista jalostetuista tieverkon onnettomuustiheys- ja riskitiedoista (päivittyvät Tievelhoon yhden kerran vuodessa huhtikuussa).

Tarkemmin eriteltynä onnettomuustiedot sisältävät tietoa:

 • Onnettomuuden sijainnista, syntymekanismista ja seurauksista (esim. tapahtuma-aika ja -paikka, onnettomuustyppi ja –luokka sekä vakavuus)
 • Onnettomuuden olosuhteista (esim. sää, keli, valoisuus, lämpötila)
 • Onnettomuuden tapahtumapaikan tieympäristöstä (esim. tieluokka, tienpitäjä, taajama, nopeusrajoitus)
 • Onnettomuuksien osallisista ajoneuvo- ja henkilötasolla.

Onnettomuuksiin ja ajoneuvo-osallisiin liittyvät tiedot sekä maantietieverkon riski- ja tiheystiedot jaetaan avoimena datana Väyläviraston lataus- ja katselupalvelussa: https://julkinen.vayla.fi/oskari/ ja Suomen Väylät -palvelussa: https://paikkatieto.vaylapilvi.fi/suomen-vaylat/.​

Henkilötason osallistiedot jaetaan Väyläviraston analytiikkaportaalin kautta: https://palvelut.data.vayla.fi/.