Tievelhossa mittaustietoja ylläpidetään omassa tietokokonaisuudessan. Mittaukset tuottavat tietoa infrakohteisiin liittyvästä kunnosta, palvelutasosta tai vaurioista. Mittaukset voivat tuottaa tietoa myös itse infrasta, joka voi olla nykyistä tietota tarkentavaa tai täydentävää tietoa.

Mittaustiedot sisältävät kaikille kohdeluokille yhteisen perustietokomponentin lisäksi laajennettut vain mittauksia koskevat mittausten perustiedot. Ks. Inventointitietojen hallinta