Luokitukset tietokokonaisuus käsittää erilaisia tiestöön liittyviä luokitteluita. Luokittelu voi
perustua tien fyysisiin ominaisuuksiin tai muihin toiminnallisiin tarpeisiin.

Luokitustiedot on jaettu kuuteen eri loogiseen kokonaisuuteen: Kansainväliset luokitukset, kansalliset luokitukset, kunnossapitoluokitukset, liikkennetekniset luokitukset, varautumiseen liittyvät luokitukset ja liikenteen seurantajaksot (tulossa).

Luokitustiedoilla ei ole perus komponenttien lisäksi muita komponentteja. Osalla luokitustiedoista on Yhteydet muihin kohteisiin -ominaisuus.

Yhteydet muihin kohteisiin

Yhteydet muihin kohteisiin on Velhossa ominaisuustieto, joka mahdollistaa tietojen välisten yhteyksien hallinnan. Luokitukset kokonaisuudessa on kohdeluokkia, joilla yhteys muodostetaan yhteydet muihin kohteisiin -ominaisuuden sijaan kohdeluokka kohtaisella ominaisuudella.

Varmistettujen reittien yhteys Varareittiin kerrotaan Varareitin numero -ominaisuudessa. Matkailutielle annetaan Tunnus -ominaisuuteen Väyläviraston opastuslupapäätöksessä annettu tunnus.

KohdeluokkaPortaalit (Varusteet)Alikulkupaikat (Tiekohteet)LiikennemerkitErikoiskuljetusreitit (Rajoitukset ja päätökset)VARAREITIT (VARAUTUMISEEN LITTYVÄT LUOKITUKSET)VÄYLÄVIRASTON PÄÄTÖKSET
Erikoiskuljetusreitti
Matkailutiet (Tunnus)
Museotiet
Varareitit
Varmistetut reitit (Varareitin numero)

Luokituksien yhteydet muihin kohteisiin. Taulukko sisältää Yhteydet muihin kohteisiin -ominaisuuden lisäksi kohdeluokkakohtaisten ominaisuuksien kautta luotavat yhteydet.