Tievelhossa kohteiden elinkaarta hallitaan uudella tavalla metatietojen sekä versioinnin kautta. Mikä tahansa muutos kohteen tiedoissa luo versioituville kohteelle uuden version sekä siihen liittyvät metatiedot. Mitään vanhaa tietoa ei kadoteta kohteen elinkaaren aikana, vaan vanhat tiedot säilyvät osana historiointia. Ajantasaisen tiestötiedon lisäksi Velhosta voidaankin tehdä tietohakuja menneisyyden tilannepäivämäärillä kuin myös tulevaisuudenkin. Jotta kaikki tämä on mahdollista, metatietojen tulee sisältää aikaan liittyviä tunnuksia.

Temporaalisuus

Temporaalisuus on kaikkia kohdeluokkia koskeva yläkäsite, joka tarkoittaa Tievelhossa kohteiden ominaisuutta syntyä, päättyä ja muuttua ajassa niiden todellisessa ympäristössä. Tievelhossa lähes kaikki kohdeluokat ovat temporaalisia. Kohdeluokka voi tietyissä tapauksissa olla myös ei-temporaalinen, jolloin kohteella ei ole varsinaista elinkaarta. Onnettomuustiedot ovat Tievelhossa ei-temporaalinen kohdeluokka, joka sisältää kokoelman menneisyyden tapahtumia. Ei-temporaalisen kohdeluokan ominaisuustietoja ei niiden luonnin jälkeen muuteta, ellei kysymyksessä ole virheellisten tietojen korjaus.

Temporaalisella kohteella on elinkaaren alkamis- ja päättymispäivä. Useimmissa kohdeluokissa kohteet ovat temporaalisia. Niiden elinkaari alkaa silloin, kun kohde on alkanut/perustettu maastoon, ja loppuu silloin, kun kohde on päättynyt/poistettu maastosta.

Versioituvat ja ei-versioituvat kohdeluokat

Tievelhossa kohdeluokat on luokiteltu versioituviksi tai ei-versioituviksi. 

Versioituvalla kohteella voi olla useita versioita riippuen siitä, kuinka sen ominaisuudet muuttuvat elinkaaren aikana. Mikä tahansa päivitys kohteen ominaisuuksiin muodostaa uuden version. Esimerkiksi liikennemerkille voidaan tehdä toimenpide, joka vaikuttaa liikennemerkin rakenteeseen. Rakenteessa tapahtunut muutos sekä merkkiin kohdistunut toimenpide aiheuttavat kohteen versioinnin. Versiointi ei rajaudu ainoastaan fyysisiä kohteita edustaviin kohdeluokkiin (kuten äskeisessä esimerkissä varusteisiin), vaan kohdeluokka voi edustaa myös ei-fyysisiä kohteita, kuten urakoita, inventointeja ja sopimuksia. Tievelhosta voidaan esimerkiksi tehdä tietyillä aikarajauksilla hakuja, jolloin järjestelmä palauttaa aikarajausten mukaisten versioiden tiedot kohteista. Saman kohteen eri versiot eivät voi olla ajallisesti päällekkäisiä (samanaikaisia) eikä kahden peräkkäisen version välissä voi olla aikaa ilman mitään versiota. Version voimassaoloaika ei voi ulottua kohteen voimassaoloajan (alkaen – päättyen) ulkopuolelle. Temporaalista kohdetta luotaessa järjestelmä muodostaa kohteesta automaattisesti sen ensimmäisen version kohteen voimassaoloajan alun (alkaen) perusteella. Viimeisen version päättymispäivämäärä muodostuu myös automaattisesti, kun kohteelle annetaan sen loppupäivämäärä.

Ei-versioituvien kohdeluokkien elinkaarta ei hallita versioinneilla, vaan ne saavat ainoastaan alku- ja loppupäivämäärät. Tyypillisiä ei-versioituvia kohdeluokkia ovat esimerkiksi luokitus- ja mittaustietokokonaisuuksiin sisältyvät kohdeluokat. Silloin, kun samassa tieosoitteessa oleva kohde korvataan toisella, Velho päättelee uuden kohteen sijaintitietojen perusteella vanhojen kohteiden lakkauttamisen ja antaa näille loppupäivämäärän automaattisesti. Mikäli joku ei-versioituva kohde lakkautetaan eikä tilalle tule uutta kohdetta, Velhon käyttäjän on annettava lakkautettavalle kohteelle päättymispäivämäärä. Ei-versioituva kohde jää lakkauttamisenkin jälkeen Velhon tietosisältöön, ja järjestelmässä lakkauttamista nimitetään myös historioinniksi. Ei-versioituvia, jo lakkautettuja kohteita, voidaan hakea Velhon kohdehaulla kuten versioituviakin.

Temporaalisuus kohdeluokittain

Oheiseen taulukkoon on koottu tiedot kohdeluokkien temporaalisuudesta. Voit suodattaa taulukon tietoja kirjoittamalla tekstiä "Etsi"-kenttään.

HUOM! Joidenkin kohdeluokkien temporaalisuuden määrittely tulee vaihtumaan versioituvasta ei-versioituvaksi. Muutokset on merkitty *-merkillä ja niihin on syytä varautua jo ennen kuin muutokset on näkyvät Velhon tietokuvauksessa https://velho.vayla.fi/
TIETOLÄHTEEN REKISTERITIETOKOKONAISUUS VELHOSSAKOHDELUOKKATEMPORAALISUUS
HallintorekisteriKunnossapitovastuuHoitosopimusVersioituva
HallintorekisteriKunnossapitovastuuKorjaussopimusVersioituva
HallintorekisteriUrakkaInventointitapahtumaVersioituva
HallintorekisteriUrakkaMaanteiden hoitourakkaVersioituva
HallintorekisteriUrakkaMuu urakkaVersioituva
HallintorekisteriUrakkaPalvelusopimusVersioituva
KuntorekisteriKunto-ja vauriotiedotPistemäinen puuteEi versioidu
KuntorekisteriKunto-ja vauriotiedotPistemäinen tiealueen poikkileikkausvaurioEi versioidu
KuntorekisteriKunto-ja vauriotiedotVälimäinen puuteEi versioidu
KuntorekisteriKunto-ja vauriotiedotVälimäinen tiealueen poikkileikkausvaurioEi versioidu
KuntorekisteriKunto-ja vauriotiedotVälimäinen varustevaurioVersioituva
LiikennetietorekisteriTunnusluvut ja liikennetiedotAsukastiheysEi versioidu
LiikennetietorekisteriTunnusluvut ja liikennetiedotLiikennelaskentamenetelmätEi versioidu
LiikennetietorekisteriTunnusluvut ja liikennetiedotLiikennemäärätEi versioidu
LiikennetietorekisteriTunnusluvut ja liikennetiedotNäkemäpituusEi versioidu
LiikennetietorekisteriTunnusluvut ja liikennetiedotNäkemäprosentitEi versioidu
LuokitusrekisteriKansainväliset luokituksetEurooppatietEi versioidu
LuokitusrekisteriKansainväliset luokituksetTERN-verkkoEi versioidu
LuokitusrekisteriKansalliset luokituksetErikoiskuljetusreititEi versioidu
LuokitusrekisteriKansalliset luokituksetKävelyn ja pyöräilyn väyläEi versioidu
LuokitusrekisteriKansalliset luokituksetMatkailutietEi versioidu
LuokitusrekisteriKansalliset luokituksetMuseotietEi versioidu
LuokitusrekisteriKansalliset luokituksetPääväylätEi versioidu
LuokitusrekisteriKansalliset luokituksetToiminnallinen luokkaEi versioidu
LuokitusrekisteriKunnossapitoluokituksetPäällysteen korjausluokkaEi versioidu
LuokitusrekisteriKunnossapitoluokituksetSoratieluokka Ei versioidu
LuokitusrekisteriKunnossapitoluokituksetTalvihoitoluokka Ei versioidu
LuokitusrekisteriKunnossapitoluokituksetViherhoitoluokka Ei versioidu
LuokitusrekisteriLiikennetekninen luokitusAsema maankäytön rakenteessaEi versioidu
LuokitusrekisteriLiikennetekninen luokitusTekninen toimenpide Ei versioidu
LuokitusrekisteriLiikennetekninen luokitusVäylän luonneEi versioidu
LuokitusrekisteriVarautumiseen liittyvät luokituksetVarareitit Versioituva
LuokitusrekisteriVarautumiseen liittyvät luokituksetVarmistetut reititVersioituva
MittausrekisteriMittaustiedotMittausobjektiEi versioidu
MittausrekisteriMittaustiedotPäällystepaksuusEi versioidu
MittausrekisteriMittaustiedotPäällystevauriokartoitusEi versioidu
MittausrekisteriMittaustiedotPalvelutason mittaus pituusprofiili 100mEi versioidu
MittausrekisteriMittaustiedotPalvelutason mittaus pituusprofiili 10mEi versioidu
MittausrekisteriMittaustiedotPalvelutason mittaus poikkiprofiili 1mEi versioidu
MittausrekisteriMittaustiedotSorateiden runkokelirikkoEi versioidu
OnnettomuusrekisteriOnnettomuustiedotOnnettomuudetEi versioidu
OnnettomuusrekisteriOnnettomuustiedotOnnettomuusindeksi, linjaEi versioidu
OnnettomuusrekisteriOnnettomuustiedotOnnettomuusindeksi, risteysEi versioidu
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetEläinvaroituksetVersioituva
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetErikoiskuljetusreitit (rajoitukset & päätökset)Versioituva
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetKadunpitopäätöksetVersioituva
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetKatu- ja yksityistieliittymäluvatVersioituva
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetKelirikkorajoituksetVersioituva
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetKorkeusrajoituksetVersioituva
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetLeveysrajoituksetVersioituva
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetLiittymäkiellotVersioituva
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetNopeusrajoituspäätöksetVersioituva
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetOpasteetVersioituva
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetPutket, johdot ja kaapelit (päätökset)Versioituva
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetSuoja-aluerakentaminenEi versioidu (*)
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetSuolankäyttörajoituksetVersioituva
PäätösrekisteriRajoitukset ja päätöksetTienvarsimainosilmoituksetVersioituva
RakennerekisteriAlusrakenneArinarakenteetVersioituva
RakennerekisteriAlusrakennePaaluperustuksetVersioituva
RakennerekisteriAlusrakennePenkereetVersioituva
RakennerekisteriAlusrakennePohjamaaVersioituva
RakennerekisteriAlusrakenneSuojaukset ja eristyksetVersioituva
RakennerekisteriAlusrakenneTäytötVersioituva
RakennerekisteriAlusrakenneVahvistetut maarakenteetVersioituva
RakennerekisteriPäällysrakennekerroksetJakava kerrosVersioituva
RakennerekisteriPäällysrakennekerroksetKantava kerrosVersioituva
RakennerekisteriPäällysrakennekerroksetPäällysrakenteen lujitteetVersioituva
RakennerekisteriPäällysrakennekerroksetSiirtymäkiilatVersioituva
RakennerekisteriPäällysrakennekerroksetSuodatinrakenteetVersioituva
RakennerekisteriPäällyste- ja pintarakenneKasvillisuusrakenteetVersioituva
RakennerekisteriPäällyste- ja pintarakenneLadottavat pintarakenteetVersioituva
RakennerekisteriPäällyste- ja pintarakenneMuut pintarakenteetVersioituva
RakennerekisteriPäällyste- ja pintarakennePintauksetVersioituva
RakennerekisteriPäällyste- ja pintarakenneSidotut päällysrakenteetVersioituva
RakennerekisteriPäällyste- ja pintarakenneSitomattomat pintarakenteetVersioituva
SijaintipalveluTiealueen poikkileikkausErotusalueVersioituva
SijaintipalveluTiealueen poikkileikkausKaistaEi temporaalinen
SijaintipalveluTiealueen poikkileikkausKeskialueVersioituva
SijaintipalveluTiealueen poikkileikkausLevikkeetVersioituva
SijaintipalveluTiealueen poikkileikkausLuiskaVersioituva
SijaintipalveluTiealueen poikkileikkausOjan pohjaEi versioidu (*)
SijaintipalveluTiealueen poikkileikkausPiennarEi versioidu (*)
SijaintipalveluTiealueen poikkileikkausReuna-alueEi versioidu (*)
SijaintipalveluTiealueen poikkileikkausTasanneEi versioidu (*)
SijaintipalveluTiealueen poikkileikkausTiealueen poikkileikkauksen kaltevuustiedotEi versioidu
SijaintipalveluTiealueen poikkileikkausTiealueen poikkileikkauksen leveystiedotEi versioidu
TaitorakennerekisteriTaitorakenteetSiltaEi versioidu
TaitorakennerekisteriTaitorakenteetTunneliEi versioidu
TiekohderekisteriAlueetPalvelualueetVersioituva
TiekohderekisteriAlueetPohjavesialueetVersioituva
TiekohderekisteriAlueetSuoja-alueVersioituva
TiekohderekisteriAlueetTulvakohteetEi versioidu (*)
TiekohderekisteriAlueetVarasto- ja kuormausalueetVersioituva
TiekohderekisteriKohdepisteet ja -välitAlikulkupaikatVersioituva
TiekohderekisteriKohdepisteet ja -välitKatu- ja yksityistieliittymätVersioituva
TiekohderekisteriKohdepisteet ja -välitMittaradatVersioituva
TiekohderekisteriKohdepisteet ja -välitPyörätien jatkeetVersioituva
TiekohderekisteriKohdepisteet ja -välitRautatietasoristeyksetVersioituva
TiekohderekisteriKohdepisteet ja -välitSuojatietVersioituva
TiekohderekisteriTiensuuntausKaarteetEi versioidu
TiekohderekisteriTiensuuntausMäetEi versioidu
TiekohderekisteriYmpäristöViheralueetVersioituva
TiekohderekisteriYmpäristöViherkuviotVersioituva
ToimenpiderekisteriToimenpiteetTiealueen poikkileikkaustoimenpideEi versioidu
ToimenpiderekisteriToimenpiteetTienrakennetoimenpiteetEi versioidu
ToimenpiderekisteriToimenpiteetVälimäinen varustetoimenpideEi temporaalinen
VarusterekisteriVarusteetAidatVersioituva
VarusterekisteriVarusteetKaiteetVersioituva
VarusterekisteriVarusteetKaivotVersioituva
VarusterekisteriVarusteetLiikennemerkitVersioituva
VarusterekisteriVarusteetPortaalitVersioituva
VarusterekisteriVarusteetPortaatVersioituva
VarusterekisteriVarusteetPortitVersioituva
VarusterekisteriVarusteetPuomit, sulkulaitteet ja pollaritVersioituva
VarusterekisteriVarusteetPutket, johdot ja kaapelitVersioituva
VarusterekisteriVarusteetPylväätVersioituva
VarusterekisteriVarusteetReunapaalutVersioituva
VarusterekisteriVarusteetReunatuetVersioituva
VarusterekisteriVarusteetRumpuputketVersioituva
VarusterekisteriVarusteetTienvarsikalusteetVersioituva
VarusterekisteriVarusteetTienvarsimainoksetVersioituva
VarusterekisteriVarusteetValaistuksetEi versioidu (*)

Taulukko Tievelhon kohdeluokkien temporaalisuudesta. * = Kohdeluokan temporaalisuuden määrittelyä muutettu 11/2022.