Tiestötietojärjestelmä sisältää tietoja Väyläviraston vastuulla olevista maanteistä ja niiden käytöstä.

Tietosisältö- ja -rakenne osiossa kuvataan mistä tiestötietojärjestelmän tietorakenne koostuu ja mitä tietoja se sisältää.

Palvelut ja toiminnallisuudet osiossa kuvataan millaisia erilaisia toiminnallisuuksia ja palveluita Velho tarjoaa tiestötietojen katseluun ja käsittelyyn.

Tulossa! Liittymät muihin palveluihin osiossa kuvataan ulkoiset tietolähteet sekä liitynnät.

Tievelhon kehityslista kertoo millaisia uusia toiminnallisuuksia on tulossa ja missä vaiheessa tietosisällön haltuunotto etenee.