Operointipalvelun prosessikuvaus

Velhon operointipalvelun tehtävänä on toimia tukena aineistojen viennissä ja prosessoida tietojen vienti tuottajalta Velhoon. Operointipalvelu toimii yhdessä Velhon ja Väyläviraston asiantuntijoiden kanssa, antaen teknistä tukea Velhon palveluiden ja aineistojen osalta.

Tiedostopohjat

ELY:jen tulee joko itse tai konsultin avulla tuottaa lähdeaineistoista Velhon tiedostopohjien mukainen tietosisältö. Tiedostopohjissa on avattu mitä mihinkin kenttään tulee täyttää ja missä muodossa (teksti, koodi, numero). Lisäksi kerrotaan uusien kohteiden pakolliset tiedot.

Muokkaus tai poisto/lakkautus ilmoituksissa pohjiin on täytettävä Velhossa olevan kohteen OID sekä muutos- tai päättymispäivämäärä. Katso: Kohteiden muokkausohje

Tiestötuki sähköposti

  • ELY:n tiestötietovastaava tai vastuuhenkilö toimittaa täytetyn tiedostopohjan Väyläviraston toimittamien pohjien mukaisesti sähköpostiin tiestotuki@vayla.fi. Ilmoituksen yhteydessä täytetään metatietotaulukko:
Tiestötietovastaava/tiedon toimittajaELYProsessi/lähdeProjekti/urakka/inventointiAsiatunnusNimi (projekti/inventointi/urakka)KohdeluokkaPäivitystarve

Lisäksi voidaan toimittaa lisätietoja operointiprosessin tueksi. Tiestötuki sähköposti vastaa tietojen toimittamiseen liittyviin huomioihin ja epäselvyyksiin.

Ilmoitettujen tiedostojen vastaanotto

Operaattori vastaanottaa tiedostot ja lisää ilmoitetun tiedon työjonoon. Tietoja vastaanotettaessa varmistetaan, että tiedosto on tuotettu sovittujen sääntöjen mukaisesti ja annetaan tarvittaessa palautetta ELY:lle. Onnistuneen vastaanoton merkiksi operaattori lähettää vastaanottokuittauksen.

Kohteiden vienti Velhoon

Tiedostot muokataan muutosprosessissa Velhon lähetyspalveluun toimitettavaan muotoon. Operaattori vie tiedostot lähetyspalveluun ja sitä kautta tieto päätyy Tievelhoon. Viety tieto tarkastetaan, että se on päätynyt Velhoon halutulla tavalla. Lopuksi ilmoitetaan tiedon lähettäjälle tiedon onnistuneesta viennistä.


Kohteiden muokkaus

Velhossa olevia kohteita muokattaessa tai poistettaessa on ilmoitettava tiedostopohjia käyttäen kyseisen kohteen päivitystarpeen ja muuttuneen tiedon lisäksi Velho OID- tunniste sekä muutos- tai päättymispäivämäärä. Päivitystarpeella tarkennetaan onko kyseessä uusi Velhoon lisättävä kohde, Velhossa olevan kohteen muokkaus tai poisto.

OID:n avulla operointipalvelu pystyy hakemaan yksilöidyn kohteen Velhosta ja siten muokkaamaan/ poistamaan tietoja. OID haetaan Velhon käyttöliittymän kohdehausta. Poikkeuksena välimäiset kohteet, jotka eivät ole varusteita. Näiden osalta OID:ta ei tarvitse ilmoittaa vaan muutokset tehdään Velhon tieosoitteiden perusteella. Näitä ovat esimerkiksi luokitusrekisterin kohteet, kävelyn ja pyöräilyn väylä, matkailutiet, talvihoitoluokka jne.

Muutospäivämäärä kertoo, milloin kohteen tietoja on muutettu. Eli ilmoitetaan päivämäärä, jolloin kohteen tiedot ovat muuttuneet Velhossa olevista tiedoista. Muutospäivämäärällä ilmoitetaan myös Velhossa olevista kohteista, joiden tiedoissa huomataan olevan virheitä.  Päättymispäivämäärä kertoo tietyn kohteen/tiedon lakkauttamisesta. Päättymispäivämäärä on ensimmäinen päivä, kun tieto ei ole enää voimassa ja siten poistuu Velhosta.