Velho on Väyläviraston tietojärjestelmä, jonka ydin muodostuu Projektivelhosta (suunnitelma- ja toteumatietovarasto) ja Tievelhosta (tiestötietojen perustietovarasto).

Projektivelhon ensimmäinen tuotantoversio otettiin käyttöön 03/2019, Tievelhon osalta ensimmäinen tuotanto-osio (tiestötietonäkymä) otettiin käyttöön 12/2020. Tierekisterin käyttö lakkautettiin 31.3.2022, jonka jälkeen Tievelho toimii Tiestötiedon masterina. Velho itsessään ei ole ns. ”valmis” järjestelmä vaan jalkautus ja kehitys on jatkuvaa. Myös tämä palvelukuvaus täydentyy Velhon edistyessä.

Kuvaukset

Tievelho (Tiestötietojärjestelmä)

Tiestötietojärjestelmä sisältää tiedot valtion tieverkon staattisesta infrasta. Tieto pohjautuu ensi vaiheessa lähes täysin aiempaan Tierekisterin tietosisältöön.

Tietosisältö- ja -rakenne osiossa kuvataan mistä tiestötietojärjestelmän tietorakenne koostuu ja mitä tietoja se sisältää.

Palvelut ja toiminnallisuudet osiossa kuvataan millaisia erilaisia toiminnallisuuksia ja palveluita Velho tarjoaa tiestötietojen katseluun ja käsittelyyn.

Projektivelho (Suunnitelma- ja toteumatietovarasto)

Projektivelho sisältää tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden suunnitelma- ja toteumatiedot (perustiedot metatiedotettuna sekä dokumentit/aineistot). Projektivelhoon tallennettuja tietomalliaineistoja voidaan katsella Velhoon integroidulla BIM-työkalulla.

Tarkempi kuvaus tulossa.

Saatavuus

Velho on jatkuvasti saatavilla oleva palvelu. Ohjelmistopäivitykset eivät lähtökohtaisesti aiheuta käyttökatkoja, mutta poikkeustapauksissa niistä ilmoitetaan Ohjesivujen etusivulla sekä API-käyttäjien postituslistalla.

Velhon tukipalvelua tarjotaan arkisin klo 8-16 sähköpostitse osoitteessa velhotuki[at]vayla.fi.

Velhossa noudatetaan seuraavia vasteaikoja:

Kriittiset ja vakavat virheet, jotka estävät ohjelmiston tuotantokäytön.

  • Kriittisiin ja vakaviin virheisiin reagoidaan välittömästi ja korjaustyö aloitetaan yhden työpäivän kuluessa palveluaikana ja sitä jatketaan palveluajan puitteissa, kunnes tuotantokäyttöä voidaan jatkaa.

Vähäiset virheet, jotka eivät merkittävästi haittaa ohjelmiston tuotantokäyttöä.

  • Vähäiset virheet korjataan seuraavan ohjelmistopäivityksen yhteydessä. (Huom! Velhossa versiopäivitykset tehdään ns. jatkuvina, eli uudet ominaisuudet viedään tuotantoon, kun ne on testattu toimiviksi. Samaa menettelyä käytetään virheiden korjauksessa.)

Huom! Ylläolevat eivät koske datasisältöä. Siinä voi olla laadullisia puutteita eri syistä johtuen ja nämä käydään läpi tapauskohtaisesti.

Käyttöoikeudet

Velho on tarkoitettu ensisijassa viranomaisten ja palveluntuottajien käyttöön. Lisäksi käyttöoikeuksia varten tarvitaan Väyläviraston tai ELYn käyttäjähallinnan myöntämä tunnus (L, K, A tai LX).

Palveluntuottaja: varmista ennen oikeuksien tilaamista, että sinulla on K tai LX tunnus, mikäli tämä puuttuu, täytä käyttöoikeushakemuslomake ja pyydä yhteyshenkilöä tilaamaan tunnukset TOP-portaalin kautta.

Käyttöoikeudet Velhoon pyydetään Väyläviraston tai ELYn yhteyshenkilön (esim. projektipäällikön) kautta.

Yhteyshenkilö: toimita käyttöoikeushakemus Velhon tukipalvelulle (velhotuki[at]vayla.fi). Hakemuksessa tulee olla mukana tieto tarvitaanko tunnus tuotanto- vai testiympäristöön ja tarvitseeko käyttäjä selaaja- vai muokkausoikeudet.

Velhon tukipalvelu ohjaa pyynnön eteenpäin ja käyttäjille tulee tieto lisätyistä oikeuksista.

Tukipalvelut

Velhoon liittyvä yleinen palaute, kysymykset järjestelmästä tai ilmoitus virheestä pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen velhotuki[at]vayla.fi.

Siirry yhteystietoihin

Tietosuojaseloste

Siirry lukemaan tietosuojaselostetta