Projekti vai projektijoukko?


Projektit

Uuden projektin lisääminen

Huom. voit käyttää myös olemassa olevan projektin tietoja pohjana uuden luontiin. Löydät tietojen kopiointi-painikkeen projektin tiedoista ja sitä klikkaamalla saat esitäytetyn luontilomakkeen.

Projektitietojen päivittäminen

Projektin poistaminen

Sijainnin antaminen projektille

Huom! Voit hyödyntää Väylän tienumerokarttaa avuksi oikean tieosoitteen etsimiseen.


Projektien linkitys

Huom. kuvat ovat esimerkkejä eivätkä välttämättä kuvaa todellista tilannetta.

 • Valitse liittyvät projektit projektin muokkauslomakkeelta löytyvästä valikosta.
  • Voit lisätä useita
  • Etsintä tapahtuu projektin nimellä, kuten pikahaussa

 • Tallennuksen jälkeen linkitys näkyy molempien projektien tiedoissa.
 • Projektilinkkiä klikkaamalla kyseisen projektin tiedot avautuvat uuteen välilehteen
Näkymä projektista, jonka kautta linkitys lisättiin
Näkymä projektista, joka linkitettiin

Missä projektitiedot näkyvät?

Velhosta siirretään automaattisesti kerran viikossa projektitietoja Traficomin Verkkotietopisteelle sekä Väyläviraston hankekartalle. Lisäksi samat Velhosta siirretyt hankekartan projektitiedot ovat saatavilla avoimena datana ja ladattavissa Lataus- ja katselupalvelussa.

Siirrot tehdään seuraavien sääntöjen mukaan.

Rakentamishankkeet

Väyläviraston tie-, rata-, ja vesiväylärakentamishankkeet sekä Ely-keskusten tierakentamishankkeet, joiden

 • Tila on aktiivinen tai alustava
 • Vaihe on peruskorjaus, perusparannus/rakenteenparantaminen tai uusinvestointi

Näiden projektien toteutusaikataulu näkyy Verkkotietopisteessä muodossa ”toteutetaan”.

Suunnittelukohteet

Väyläviraston tie-, rata-, ja vesiväylärakentamishankkeet sekä Ely-keskusten tierakentamishankkeet, joiden

 • Tila on aktiivinen, alustava tai vastaanotettu
 • Vaihe on katusuunnitelma, korjaussuunnitelma, parantamissuunnitelma, rakennus-/rakentamissuunnitelma, ratasuunnitelma/rata- ja rakennussuunnitelma, tiesuunnitelma/tie- ja rakennussuunnitelma, vesiluvan hakeminen (vesilupasuunnittelu) tai yleissuunnitelma/yleissuunnitelma + YVA
 • Arvioitu toteutusajankohta on noin vuoden päästä tai noin 2-4 vuoden päästä.
  • yleis, tie ja ratasuunnitelma siirtyvät Hankekartalle myös vaikka toteutusajankohta ei olisi tiedossa.

Näiden kohteiden toteutusaikataulu näkyy Verkkotietopisteessä muodossa ”alustava”.

Huom. Esisuunnitteluvaiheissa olevia hanketietoja ei siirretä Velhosta, eikä niitä, jotka on jo toteutettu tai joiden arvioitu toteutusajankohta ei ole tiedossa. Jos arvioitu toteutusajankohtana on yli 5 vuotta, tiedot viedään hankekartalle, mutta ei Verkkotietopisteelle.

Hankekartalla ei näytetä Elyjen toteutushankkeista kuin ne, jotka ovat meneillään kuluvana vuonna. Tulevia/alustavia toteutushankkeita ei viedä hankekartalle.


Projektijoukot

<Ohje tulossa>