Projekti on

  • Kertaluontoinen, tavoitteellinen työkokonaisuus, jonka kesto ja resurssit on ennalta suunniteltu
  • Voi kuulua projektijoukkoon
  • Projektilla on vain yksi vaihe (esim. tiesuunnitelma, ratasuunnitelma)

Esimerkkejä

  • Vt 12 Lahden eteläinen kehätie: länsipään ST-urakka, allianssiurakka tai kokonaisurakka
  • Espoo-Salo yleissuunnitelma
  • Vt 4 parantaminen Vaajakosken kohdalla, Jyväskylä, tiesuunnitelma
  • Tienpäällystysurakka UUD ELY RC 2018

Projektin tiedot

KäsiteSeliteKentän tyyppi
* Nimi Kirjoita projektin nimi nimeämisohjeiden mukaisesti, jotta sama projekti löydetään myös muista järjestelmistä. Teksti
* Väylämuoto Valitse valikosta kaikki projektia koskevat väylämuodot. Ainakin yksi arvo pitää antaa. Valintalista
* Vaihe Valitse valikosta projektin vaihe. Projektilla on yksi vaihe alusta loppuun, joko suunnittelua, toteutusta tai kunnossapitoa koskien. Valintalistassa on tarkemmat vaihtoehdot. Valintalista
* Vaiheen aikataulu Anna projektin vaihekohtainen (joko alustava tai jos on tiedossa tarkempi) alkamisajankohta ja päättymisajankohta muodossa kk/vvvv. )
Teksti
ToteuttamisajankohtaAnnetaan vain suunnitelma-projektille. Anna projektin toteuttamisajankohta valintalistasta. Huom. toteuttamisajankohta vaikuttaa projektin tietojen siirtoon ulkoisiin järjestelmiin.

Valintalista
* TilaPäivitä projektin ajankohtainen tila (”status”). Tila kuvaa projektin vaiheen etenemistä. Valintalistassa on tarkemmat vaihtoehdot.Valintalista
Kuvaus Kirjoita lyhyt kuvaus projektista. Kuvaus voi sisältää lisätietoja muissa kentissä annettavien perustietojen lisäksi. Voit kertoa esim. alustavaa rakentamisen aikataulua, listata projektiin kiinteästi liittyviä projekteja/riskejä yms.  Teksti
Toteutuksen kustannusarvio (M €) Päivitä kenttään projektin rakentamisen alustava tai tarkempi kustannusarvio (miljoonaa euroa). Tämä annetaan projektin taustatiedoiksi. Jos projektilla on tarkempi (määrälaskentoihin perustuva kustannusarvio), niin täytä myös MAKU-indeksi. Luku
MAKU-indeksi Kirjoita kenttään lasketun kustannusarvion maanrakennuskustannusindeksin kokonaispisteluku ja perusvuosi: esim. 134,3; 2005=100. Voit tarkistaa pisteluvut Tilastokeskuksen MAKU- taulukoista.Teksti
Rahoituksen lähdeMäärittele projektin rahoituksen lähde (ns. momentti), joko perusväylänpito, kehittäminen, eräät väylähankkeet tai jälkirahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet. Jos haluat tarkentaan rahoitusmomenttia, niin voit kirjoittaa sen kuvauskenttään. Valintalista
ProjektijoukkoMikäli projekti liittyy projektijoukkoon, valitse se listalta.Valintalista
Linkki kohteen verkkosivuille Tähän kenttään voit lisätä linkin kohteen verkkosivuille, jos kohteella on verkkosivut. Teksti
Linkki hankekorttiin Tähän kenttään voit lisätä linkin kohdetta koskevaan hankekorttiin. Teksti
Linkki Väyläviraston asianhallintaanTähän kenttään voit lisätä linkin Väyläviraston asianhallintaan.Teksti
* Tilaajaorganisaatio Valitse projektista vastuullinen organisaatio (vain yksi, hankkeen omistaja, esim. perus-ELY). Muut projektiin osallistuvat organisaatiot annetaan Liittyvät organisaatiot -kenttään. Jos kyseessä on suunnittelu- tai toteutussopimus esim. kunnalle, niin kunta on liittyvä organisaatio. Valintalista
Toteuttava organisaatioValitse listasta projektin toteuttava organisaatio.Valintalista
* Vastuuhenkilön sähköposti Anna projektin vastuuhenkilö sähköpostiosoite-muodossa (vain yksi henkilö). Muut henkilöt täydennetään varahenkilö tai kuvaus kenttään.  Teksti
Varahenkilö
Voit antaa vastuuhenkilön sähköpostiosoitteen lisäksi toisen projektista vastaavan/tietävän henkilön sähköpostiosoitteen tähän.

Teksti
Liittyvät organisaatiot Valitse tai täydennä muut projektiin osallistuvat/rahoittavat organisaatiot (esim. hankinta-Ely) tähän. Jos kyseessä on suunnittelu- tai toteutussopimus esim. kunnalle, niin kunta on liittyvä organisaatio. Valintalista + tekstikenttä
Tieosoitteet Kirjoita tähän tieosoite muodossa: tienumero / ajorata / alkuosa / alkuetäisyys – loppuosa / loppuetäisyys. Voit lisätä toisen tieosoitteen ”Lisää toinen tieosoite” -painikkeesta. Muista lisätä kaikki tieosoitteet, joille projekti voidaan kohdistaa. Tieosoitteen syöttäminen järjestelmässä on mahdollista vasta, kun projektin väylämuodoksi on valinnut ”tie”. Luku
Rataosoitteet Kirjoita tähän rataosoite muodossa: ratanumero (rataosa), alkukilometri + alkumetri  > loppukilometri + loppumetri. Voit lisätä toisen rataosoitteen ”Lisää toinen rataosoite” -painikkeesta. Muista lisätä kaikki rataosoitteet, joille projekti voidaan kohdistaa. Rataosoitteen syöttäminen järjestelmässä on mahdollista vasta, kun projektin väylämuodoksi on valinnut ”rata”. Luku
Vesiväylänumerot Kirjoita tähän vesiväylän numero. Voit lisätä toisen vesiväylän numeron ”Lisää toinen vesiväylän numero” -painikkeesta. Muista lisätä kaikki vesiväylän numerot, joille projekti voidaan kohdistaa. Vesiväylänumeron syöttäminen järjestelmässä on mahdollista vasta, kun projektin väylämuodoksi on valinnut ”vesiväylä”.Luku
Maakunta Kirjoita tähän kaikki maakunnat, joiden alueella projekti sijaitsee. Teksti
Kunta Kirjoita tähän kaikki kunnat, joiden alueella projekti sijaitsee. Teksti