Projektijoukko on

  • Työkokonaisuus, johon sisältyy yksi tai useampi projekti; usein verrattavissa sanaan ”hanke”
  • Projektijoukko voi sisältää samaan hankekokonaisuuteen liittyviä projekteja, jotka kuvaavat yhtä tai useaa elinkaaren vaihetta.
  • Projektijoukko voi sisältää samaan teemaan liittyviä projekteja.

Esimerkkejä

  • VT 12 Lahden eteläinen kehätie
  • Tasoristeysturvallisuuden valtakunnallinen parantaminen, Länsi-Suomi

Projektijoukon tiedot

KäsiteSeliteKentän tyyppi
* Nimi Kirjoita projektijoukon (ts. hankkeen) nimi nimeämisohjeiden mukaisesti, jotta tähän tiedot löydetään myös muista järjestelmistä.Teksti
Lyhenne
* Väylämuoto Valitse valikosta kaikki väylämuodot, jotka koskevat joukkoon kuuluvia projektia. Ainakin yksi arvo pitää antaa. Valintalista
* TilaValitse onko hanke alustava, aktiivinen, valmis vai keskeytetty.
* Vaihe Valitse valikosta projektijoukon vaihe (suunnittelu tai toteutus). Tästä huolimatta projektijoukon projektit voivat olla kummassa vain vaiheessa. Valintalista
* Vaiheen aikataulu Anna projektijoukon eli hankkeen/projektikokonaisuudet (joko alustava tai jos on tiedossa tarkempi) alkamisajankohta ja päättymisajankohta muodossa kk/vvvv. )
Teksti
KuvausKirjoita lyhyt kuvaus projektikokonaisuudesta, jota projektijoukko sisältää. Kuvaus voi sisältää lisätietoja muissa kentissä annettavien perustietojen lisäksi. Voit kertoa esim. alustavaa rakentamisen aikataulua, listata projektiin kiinteästi liittyviä projekteja/riskejä yms.  Teksti
Toteutuksen kustannusarvio (M €)Päivitä kenttään projektin rakentamisen alustava tai tarkempi kustannusarvio (miljoonaa euroa). Tämä annetaan projektin taustatiedoiksi. Jos projektilla on tarkempi (määrälaskentoihin perustuva kustannusarvio), niin täytä myös MAKU-indeksi. Luku
MAKU-indeksiKirjoita kenttään lasketun kustannusarvion maanrakennuskustannusindeksin kokonaispisteluku ja perusvuosi: esim. 134,3; 2005=100. Voit tarkistaa pisteluvut Tilastokeskuksen MAKU- taulukoista.Teksti
Rahoituksen lähdeMäärittele projektin rahoituksen lähde (ns. momentti), joko perusväylänpito, kehittäminen, eräät väylähankkeet tai jälkirahoitus- ja elinkaarirahoitushankkeet. Jos haluat tarkentaan rahoitusmomenttia, niin voit kirjoittaa sen kuvauskenttään. Valintalista
* Tilaajaorganisaatio Valitse projektijoukosta vastuullinen organisaatio (vain yksi, hankkeen omistaja, esim. perus-ELY). Muut projektiin osallistuvat organisaatiot annetaan Liittyvät organisaatiot -kenttään. Jos kyseessä on suunnittelu- tai toteutussopimus esim. kunnalle, niin kunta on liittyvä organisaatio. Valintalista
* Vastuuhenkilön sähköposti Anna vastuuhenkilö sähköpostiosoite-muodossa (vain yksi henkilö). Muut henkilöt täydennetään varahenkilö tai kuvaus kenttään.  Teksti
Varahenkilö
Voit antaa vastuuhenkilön sähköpostiosoitteen lisäksi toisen projektijoukon projekteista vastaavan/tietävän henkilön sähköpostiosoitteen tähän.

Teksti
Liittyvät organisaatiot Valitse tai täydennä muut hankkeeseen osallistuvat/rahoittavat organisaatiot (esim. hankinta-Ely) tähän. Jos kyseessä on suunnittelu- tai toteutussopimus esim. kunnalle, niin kunta on liittyvä organisaatio. Valintalista + tekstikenttä
Maakunta Kirjoita tähän kaikki maakunnat, joiden alueella projekti sijaitsee. Teksti
Kunta Kirjoita tähän kaikki kunnat, joiden alueella projekti sijaitsee. Teksti

Voit liittää projektijoukkoon projekteja

  • ensin luomalla projektijoukon ja lisäämällä sen kautta uusia projekteja
  • tai luomalla projektin ja liittämällä sen projektijoukkoon projektin tietojen kautta (projektin muokkaus/luontilomakkeella projektijoukko-valintalista)