Tällä sivulla tullaan kertomaan kuinka projektivelhon hanketietojen kenttiä tulisi täyttää, jotta tietoa hallittaisiin yhtenäisellä tavalla. Tämän sivun kuvaukset perustuvat 2021 lopussa tehtyyn Projektivelhon hanketietoihin liittyvään kuvaukseen. Kaikki hanketiedot on jaoteltu hankevaiheittain esisuunnitelmavaiheista rakentamiseen.

Tiedot toimitetaan ulkoiseen järjestelmään
-H = Väyläviraston hankekartta (Käynnissä olevat Väyläviraston ja ELY-keskuksen suunnittelu ja investointi hankkeet)
-S = Suomen väylät (Avoimen datan esittäminen kartalla. Testi käytössä)
-V = Verkkotietopiste (Traficomin järjestelmä yhteisrakentamisen tueksi)
-VLS = Valtion liikenneväylien suunnittelu (Hallinnollisen käsittelyn toteuttaminen)


Yleis-, Tie- ja Ratasuunnitelma vaihe

 • Nimi (H, S, V, VLS)
  • Nimi joka on / tulee olemaan aloituskuulutuksessa
 • Vaiheen aikataulu (H, S, VLS)
  • Aloitus aloituskuulutuksesta
  • Päättyminen suunnitelmatoimeksiannon päättymiseen (ylläpidetään suunnittelun aikataulun tarkentuessa). Suunnitelma on valmis nähtäville
 • Toteuttamisajankohta (H, S, V)
  • Arvio milloin hanke rakennetaan maastoon.
  • Projekti pidetään ”Ei tiedossa” tilassa kunnes rakentaminen varmistuu
 • Tila (H, S)
  • Alustava
   • Ajanjakso ennen aloituskuulutusta
  • Aktiivinen
   • Aloituskuulutuksesta – Suunnittelutoimeksiannon päättymisen välinen ajanjakso
  • Vastaanotettu
   • Suunnitelman nähtävilleasettamisen – Rakentamisen valmistumiseen välinen ajanjakso
   • Tulevat lisäkentät tarkentavat tässä välissä olevaa tilaa
  • Valmis
   • Liikenteelleluovutus tai toteutusilmoitus on tehty
  • Keskeytetty
   • Suunnittelu on keskeytetty hetkeksi tai lopullisesti
 • Kuvaus (H, S, V)
  • Lyhyt kuvaus mitä hankkeessa on tarkoitus suunnitella, minne ja milloin.
  • Kuvaus kenttä on tarkoitettu erityisesti kansalaisille ja sidosryhmille
 • Rahoituksen lähde
  • Suunnittelman laatimiseen tarkoitetun rahoituksen lähde
 • Toteutuksen kustannusarvio (H, S)
  • Suunnitelman arvioitu rakentamiskustannus
  • Tämän tiedon tulisi tulla FORE/IHKU
 • Asianhallinnan osoite (Tulee muuttumaan ”Asiatunnus Väylä ja ELY”) (VLS)
  • Väyläviraston hallinnollisen käsittelyn tunnus (04 alkuinen)
  • ELY hallinnollisen käsittelyn USPA diarinumero (06 alkuinen)
  • Traficom (Suunnittelu hyväksymispäätöksen asianumero)
 • Tilaajaorganisaatio (H, S, V, VLS)
  • Hallinnollisesta käsittelystä vastaava viranomainen
  • Tiesuunnitelmissa yleisimmin ELY
  • Ratasuunnitelmissa yleisimmin Väylävirasto
  • Suunnittelusopimuksessa ELY/Väylä
 • Toteuttava organisaatio
  • Suunnitteluyritys tai konsultti
  • Suunnittelusopimuksessa muut osapuolet ”muu” kohtaan pilkulla eroteltuna. Esimerkiksi Riihimäki, Hyvinkää, Nurmijärvi.
 • Liittyvät organisaatiot
  • Hankkeeseen liittyvät kunnat ja organisaatiot
 • Vastuu henkilö (VLS)
  • Suunnitelusta vastaavan projektipäällikön nimi
  • Tiesuunnitelmissa yleisimmin ELY projektipäällikkö, erikoistilanteissa Väyläviraston projektipäällikkö.
  • Ratasuunnitelmissa yleisimmin Väyläviraston projektipäällikkö, erikoistilanteissa ELY projektipäällikkö.
 • Varahenkilö
  • Vastuu henkilön poissa ollessa hankkeesta vastaava henkilö
  • Suunnittelusopimuksissa kunnan edustaja

Rakentamissuunnitelma

 • Nimi (H, S, V)
  • Tiehankkeissa tieosan/yhteysvälin ja kunnan yhdistelmä
  • Ratahankkeissa liikennepaikka tai yhteysväli
  • Mikäli suunnittelun laajuus on sama kuin tie- tai ratasuunnitelmassa niin nimen tulee olla sama.
 • Vaiheen aikataulu (H, S)
  • Alkaa on kun projektipäällikkö saa pyynnön suunnittelun aloittamiseen
  • Päättyy kun tilaaja on vastaanottaa lopullisen rakentamissuunnitelman
  • Aikatauluun täytetään aluksi ennusteet ja aikataulua päivitetään hankkeen edetessä
 • Toteuttamisajankohta (H, S, V)
  • Valitaan vaihtoehto milloin rakentamissuunnitelma on tarkoitus rakentaa
  • ”Ei tiedossa” valitaan mikäli rahoitus ei ole tiedossa
 • Tila (H, S)
  • Alustava
   • Suunnitelman laatiminen on suunnitteilla, mutta rahoitus tai projektipäällikköä ei ole vielä valittu
  • Aktiivinen
   • Projektipäällikkö on valittu – lopullinen rakentamissuunnitelma on luovutettu tilaajalle
  • Vastaanotettu
   • Tilaaja on vastaanottanut lopullisen rakentamissuunnitelman – suunnitelma on rakennettu
   • Palveluntuottaja on vapautettu työn suorituksesta
  • Valmis
   • Suunnitelma on rakennettu
  • Keskeytetty
   • Suunnittelu on keskeytetty hetkellisesti tai kokonaan
 • Kuvaus (H, S, V)
  • Mitä hankkeessa tehdään ja mitä sillä saavutetaan.
 • Rahoituksen lähde
  • Suunnittelman laatimiseen tarkoitetun rahoituksen lähde
 • Asianhallinnan osoite (Tulee muuttumaan ”Asiatunnus Väylä ja ELY”)
  • Suunnittelutoimeksiantoa koskeva asiahallinnan numero
  • Väyläviraston asiahallinnan suunnittelun hankintakategorian tunnus 02.01.00
  • ST Urakassa sama kun investointien toteutuksessa 02.01.01
  • ELY suunnitelmien hankinta USPA diarinumero (12.01 alkuinen)
 • Tilaajaorganisaatio (H, S, V)
  • Sopimuksessa esitetty vastuutaho
  • Mikäli useampi taho toteuttamassa, niin toteuttamissopimuksessa määritelty vastuu taho
 • Toteuttava organisaatio
  • Ensisijaisesti suunnitelmaa laativa yritys
 • Liittyvät organisaatiot
  • Suunnitteluun liittyvien toimeksiantojen yritykset
  • Pohjatutkimukset, lähtötietojen mittaukset tai konsultointi
  • Welado, Taratest, Mitta OY
 • Vastuu henkilö
  • Ensisijaisesti hankkeesta vastaava projektipäällikkö
 • Varahenkilö
  • Vastuu henkilön poissa ollessa hankkeesta vastaava henkilö
  • Suunnittelusopimuksissa muut edustajat

Investointi / Rakentaminen / Perusparannus

 • Nimi (H, S, V)
  • Hankekohtainen nimi
  • Investointiohjelman nimi
  • Mikäli laajuus vastaa tie- tai ratasuunnitelmaa, niin tulee nimen olla täysin sama
 • Vaiheen aikataulu (H, S, V)
  • Alkaa kun projektipäällikkö on valittu
  • Päättyy kun rakentaminen on valmis (Takuuaika ei kuulu mukaan)
 • Tila
  • Alustava
   • Hanke on investointiohjelmassa
   • Hanke ei ole vielä saanut vastuuhenkilöä
  • Aktiivinen
   • Projektipäällikkö on valittu – tilaaja vastaanottaa hankkeen
  • Vastaanotettu
   • Hanke on vastaanotettu – takuuaika päättyy
  • Valmis
   • Takuuaika päättyy ja hanke siirtyy ELY kunnossapidolle
  • Keskeytetty
   • Rakentaminen on keskeytetty toistaiseksi tai pysyvästi
 • Kuvaus (H, S, V)
  • Lyhyt kuvaus hankkeesta
  • Mitä tehdään, minne ja millä aikataululla
 • Rahoituksen lähde (H, S)
  • Mistä hanke saa rahoituksen
 • Asianhallinnan osoite (Tulee muuttumaan ”Asiatunnus Väylä ja ELY”)
  • Täytetään mikäli hankkeella on vain yksi asianumero (Tie- ja ELY hankkeet)
  • Väyläviraston investointihankkeissa käytetään 02.01.01
  • ELY investointien hankinta USPA diarinumero (12.02 alkuinen)
  • Jätetään tyhjäksi mikäli jakaantuu useaan asianumeroon (Ratahankkeet)
   • Toimeksiantojen asianumerot ilmoitetaan toimeksiantojen tiedoissa
 • Tilaajaorganisaatio (H, S, V)
  • Väylävirasto tai ELY keskus
  • Toteuttamissopimuksissa määritetty vastuu taho
 • Toteuttava organisaatio
  • Rakentamisen toteuttava yritys (Pääurakoitsija)
  • Mikäli useita, tulee ne määrittää toimeksiantoihin
 • Liittyvät organisaatiot
  • Muut hankkeeseen liittyvät organisaatiot
  • Konsultit, Kaupungit, ELY, Finntraffic
 • Vastuu henkilö
  • Ensisijaisesti hankkeesta vastaava projektipäällikkö
 • Varahenkilö
  • Projektipäällikön sijainen
  • Muut hankkeesta vastaavat henkilöt
  • Esim. Etunimi Sukunimi, Etunimi2 Sukunimi2, Etunimi3 Sukunimi3

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.