Projektivelhossa hanketietoa jaotellaan kolmessa tasossa: Projektijoukko, projekti ja toimeksianto. Näillä kolmella tasolla on tarkoitus pystyä kuvaamaan koko hankkeen elinkaarta aina yksittäisen projektin toimeksiantojen edistymiseen. Tässä luvussa kerrotaan kuinka projektijoukko ja projektit tulisi luoda jotta hanketiedot saadaan koottua yhtenäisesti jatkokäyttöä varten