Pikahaku

Velhon yläosasta löytyvä pikahaku kohdistuu projektin nimeen sekä projektijoukon nimeen ja lyhenteeseen, että tieosoitteeseen.

Näet pikahaun tuloksissa projektin nimen lisäksi sen vaiheen.

Laaja haku

Velhon laajan haun kautta pystyt tekemään erilaisia hakuja kohdistuen tiestötietoihin ja projekteihin sekä aineistoihin (projekti ja aineistohaku eivät ole vielä käytössä).

Tieosuushaku

Tieosuushausta on julkaistu beta-versio ja tietosisällössä voi olla vielä puutteita!

Kun haluat löytää sijainteja ominaisuuksien perusteella.

Tieosuushaun tuloksena saat tieosuudet, joissa hakuehdoiksi laittamasi ominaisuusehdot täyttyvät. Eli sinun ei tarvitse erikseen vertailla erilaisia sijainteja saadaksesi tietoon, millä tieosoiteväleillä haluamasi ehdot täsmäävät.

Esimerkkejä milloin käyttää tieosuushakua
  • Halutaan löytää tienumeroväliltä 5-10 tieosuudet, joissa on pohjavesialue JA bentoniittisuojausta. Tulokseksi saat kaikki sellaiset tieosoitevälit, joissa nämä annetut ehdot täsmävät samassa kohdassa tietä.
Eli tuloksien tietosoiteväleillä on sekä pohjavesialue, että bentoniittisuojaus.
  • Halutaan löytää tienumeroväliltä 5-10 tieosuudet, joissa on pohjavesialue TAI bentoniittisuojausta. Tulokseksi saat kaikki sellaiset tieosoitevälit, joissa jompikumpi ehto tai molemmat ehdot täsmäävät joissain kohtaa tietä.
Eli tuloksien tieosoiteväleillä on pohjavesialue tai bentoniittisuojaus tai mahdollisesti molempia.
  • Halutaan löytää tieosoiteväliltä 951/3/0-951/4/0 tieosuudet, joissa päällysteen tyyppi on SMA tai AB sekä kohdalla sijaitsee joko pohjavesialue tai KVL on enemmän kuin 100. Esimerkkikuvassa havainnollistetaan tilannetta tiellä ja miltä haun tulokset näyttäisivät.
Eli tuloksien tieosuusväleillä päällysteen tyyppi on SMA tai AB sekä kohdalla sijaitsee joko pohjavesialue tai KVL on enemmän kuin 100.
MITEN käyttää tieosuushakua

Tieosuushaussa on aina valittava kohdeluokka, joihin hakuehdot kohdistuvat ja sen jälkeen valittava ominaisuudet, joiden perusteella hakua rajataan.

Etusivulta valitaan kohdeluokat – näiden perusteella rajataan seuraavassa vaiheessa valittavat ominaisuudet.

Seuraavassa vaiheessa valitaan mitkä ominaisuudet haussa on täsmättävä. Tämä kertoo haulle millä perusteella hakutulokset pilkotaan.

Tässä esimerkissä on valittu, että Pohjavesialueen tyyppi ja Suojauksien ja eristysten tyyppi pitää olla valittujen joukossa.

Valintojen jälkeen haun voi suorittaa ja tulokseksi saa kaikki tieosuudet teiltä 5-10, joissa on on pohjavedensuojaus sekä suojaukset ja eristykset.

Kohdehaku

Kohdehaku ei ole vielä käytössä.

Kun haluat löytää ominaisuuksia tietyssä sijainnissa.

Kohdehaku mahdollistaa yksittäisten Velhon kohteiden hakemisen niihin liittyvillä ominaisuustiedoilla. Kohteella tarkoitetaan esimerkiksi projekteja, aineistoja sekä tiestötietoja kuten varusteita, rakennetietoja, luokitteluja yms.

Tuloksissa näytetään annettujen hakuehtojen mukaiset kohteet, niiden tieosoite sekä perus ominaisuustietoja.

ESIMERKKEJÄ MILLOIN JA MITEN KÄYTTÄÄ kohdehakua
  1. Halutaan löytää koko tieverkolta aidat, joiden materiaali on puu JA kuntoluokka huono TAI erittäin huono.
  2. Halutaan löytää kaikki Pirkanmaan Elyn alueella sijaitsevat projektit, jotka ovat yleissuunnitelma vaiheessa.
  3. Halutaan löytää kaikki aineistot (dokumentit), joiden dokumenttityyppi on suunnitelma JA ne on lisätty 1.3.2021.

Näissä kaikissa saat yksiselitteisesti tulokseksi juuri ne kohteet, jotka täsmäävät annettuihin ehtoihin. Esim.

  1. Kaikki Suomen sellaiset aidat, jotka ovat puuta ja niiden kuntoluokka on huono tai erittäin huono.
  2. Kaikki projektit, joiden vaihe on yleissuunnitelma ja niiden sijainti osuu Pirkanmaan Elyn alueelle.
  3. Kaikki dokumentit, joiden dokumenttityyppi on suunnitelma ja lisäyspäivä 1.3.2021.

Hakuehtojen valinta

Käytössäsi on kaikki Velhon eri kohteiden ominaisuudet. Hakuehtojen valinnan rakenne noudattelee samaa mallia, kuin tietokuvauksen rakenne.

Voit valita useita ominaisuuksia kerralla ruksittamalla kaikki halutut hakuehdot ja sen jälkeen klikkaamalla sivun alalaidasta ”lisää valitut”.

Hakuehtojen valinta
Hakuehdoiksi lisättävät ominaisuudet aukeavat kohteen tietohierarkian alta.

Hakuparametrit

Käytössäsi on erilaisia parametreja, joilla voit määrittää hakuehtoja.

parametriSelite
On joukossaKaikkien valikosta valittujen arvojen täytyy täsmätä
Ei ole joukossaMikään valikosta valituista arvoista ei saa täsmätä
Sisältää sanatHaku kohdistuu kaikkiin niihin sanoihin, joka hakukenttään annetaan, mielivaltaisessa järjestyksessä pilkulla erotettuna.

Esim. On olemassa kuvausteksti “Tierakenne koostuu useista erilaisista osista”. Haku osuu kyseiseen kuvaukseen, kun hakukenttään kirjoittaa:
”tierakenne” TAI ”useista, tierakenne”
TekstikyselyHakuun voi laittaa mukaan erilaisia operaattoreita, jotka auttavat monipuolistamaan hakuehtoa

Esim. On olemassa kuvausteksti “Tierakenne koostuu useista erilaisista osista”. Haku osuu kyseiseen kuvaukseen, kun hakukenttään kirjoittaa:
”tierakenne” TAI ”tier*” TAI ”tierakenne + osista”

+ tarkoittaa JA
| tarkoittaa TAI
* tarkoittaa, että alkuun laitettu sana voi jatkua miten vain
=Yhtä kuin
<Pienempi kuin
>Suurempi kuin
<=Pienempi tai yhtä suuri kuin
>=Suurempi tai yhtä suuri kuin