Aineiston massamuokkaus uudistui!

Aiemmin olet myös voinut muokata aineiston metatietoja useita kerralla, mutta jatkossa muokkausmahdollisuudet ovat monipuolisemmat.

Ennen massamuokkaus päivitti kaikille valituille dokumenteille samat muokatut metatiedot, mutta nyt voit kätevästi tehdä sekä laajemmalle aineistojoukolle metatietomuutoksia, että lisäämään yksittäisiä poikkeuksia.

Alla olevassa esimerkissä on valittu muokattavaksi kaikki suunnitelma-dokumenttityypillä merkityt dokumentit. Jokaisen metatiedon voi nyt muuttaa ”aseta kaikille” painikkeen kautta kaikille dokumenteille ja vaihtoehtoisesti yksittäisten dokumenttien tietoja voi muokata suoraan dokumentin rivin kautta.

Valinnat ovat samankaltaiset kuin yksittäisten dokumenttin lisäämislomakkeella.

Massamuokkaus

Massamuokkaukseen siirtyminen tapahtuu edelleen samaan tapaan eli valitse aineistolistasta muokattavat dokumentit ja klikkaa kynä-painiketta esille tulevasta mustasta toimintopalkista.