Velho valmistautuu tieosoitemuutoksiin sekä tietohuoltoprosesseihin

Kesä on jo täydessä vauhdissa ja hiljalleen lomakausi painaa päälle, mutta Velho-tekeminen ei kesänkään ajaksi kokonaan hiljene vaan tekeminen sekä tukipalvelut ovat koko ajan käynnissä.

Tievelhon kehitystyöt edistyvät

Tievelhon tilannekuva -sivulla on kuvattu tarkemmin tilannekuvaa meneillään olevista asioista.

Tieosoitemuutosten vastaanotto on ollut isona teemana kevään ajan ja tavoitteena on päästä testaamaan muutosten hallintaa kesäkuussa. Varsinainen prosessin käyttöönotto ajoitetaan kesälomakauden jälkeen, jolloin varmistetaan että tiimissä on riittävästi porukkaa paikalla, mikäli jotain akuuttia tapahtuu. Tietojen päivitysten osalta rajapintojen kehitys on hyvässä vauhdissa ja useammalle rekisterille on valmiudet (tekniset) lisätä uusia kohteita. Samanaikaisesti tehdään myös ylläpidon prosessien kehittämistä ja kohdeluokkien ylläpitomekanismit katsotaan liittyvien tahojen kanssa tapauskohtaisesti.

Muuta ajankohtaista

Projektivelhon osalta Velhossa on ollut haasteita projektien poistamiseen liittyen. Nämä ovat selvityksessä. Uutena kehitystyönä viimeistelyssä ovat uudet tietokentät projekteille. Nämä löytyvät jo rajapinnoista integraatiokumppaneita varten ja parhaillaan lisäys käyttöliittymään on menossa.

Tievelho-vartit jatkuvat juhannukseen saakka tiistaiaamuisin klo 9-10. Todennäköisesti jatkamme vartteja myös elokuussa. Juhannusviikon torstaina pidämme myös vuoden toisen kvartaali-infon, jossa tietoa yleisemmällä tasolla Velhon tulevaisuuden suuntaviivoista. Lisätietoa varteista löydät tilaisuudet sivulta. Tievelho-vartteihin voidaan ottaa täsmäaiheita tai sitten mennään laajemmalla skaalalla Q&A tyyppisesti.

Tierekisterin tietolajien vastaavuudet sekä ominaisuustietokuvaukset on päivitetty 2.5. ja 29.4. Löydät listan muutoksista suhteessa edellisiin versioihin samoilta sivuilta.


Järjestelmäpäivitykset

Julkaisemme aina viestin, kun Velhoon on julkaistu uusia toiminnallisuuksia tai olemassaoleviin on tehty merkittäviä muutoksia.

Velho-viesti

Velho-viesti lähetetään kerran kuussa ja se sisältää ajankohtaisia uutisia Velhosta.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksien hakijalla tulee olla Väyläviraston tai ELYn käyttäjähallinnan myöntämä tunnus.

Yhteystiedot

Ota meihin vapaasti yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää tai palautetta liittyen allianssiin tai Velho-järjestelmään

Tilaisuudet

Velhon koulutuksia ja tietoiskuja järjestetään tilaisuudet-sivulta löytyvän aikataulun mukaisesti.


Yleistä Velhosta

Väyläviraston Velho-tietojärjestelmää toteutetaan Allianssimallilla, jossa osapuolina ovat Väylä, Ramboll, Sitowise sekä Solita. 

Järjestelmän ydin muodostuu kahdesta pääosasta:

  • Suunnitelma- ja toteumatietovarasto
    • Tie-, rata- ja vesiväyläsuunnitelmien keskitetty suunnitelma- ja toteuma-aineistojen tietovarasto
  • Tiestötietojen perusrekisteri
    • Uusi kansallinen tierekisteri

Eri väylämuotojen suunnitelmatiedot yhdestä paikasta

Suunnitelma- ja toteumatietojen osalta Velhossa isona tavoitteena on muodostaa keskitetty, asiantuntijoiden hyödynnettävissä oleva tietovarasto, johon on sekä helppo viedä että ladata ja katsella aineistoja.  Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös inframallien hallinta ja mahdollisuus katsella malliaineistoja Velhoon integroitavan BIM-työkalun avulla. 

VO 8/2020 Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho-järjestelmässä –ohje

Tiestötiedoille uusi perusrekisteri

Tiestötietojen osalta Velho tulee korvaamaan nykyisen Tierekisterin ja samalla uudistamaan tiestötietojen käsitemallia. Jatkossa tietosisältö myös laajenee tarvelähtöisesti ja tavoitteena on saada tieto kerättyä suoraan tiestöön liittyvistä ydinprosesseista. 

Kehittäminen tapahtuu vaiheittain

Järjestelmän kehitys aloitettiin suunnitelma- ja toteumatietojen puolelta ja keväällä 2019 otettiin ensimmäinen, projektien perustietoja käsittelevä osio käyttöön. Syksyllä 2019 palvelua laajennettiin tietomallien katselun mahdollistavalla BIM-työkalulla sekä kattavammalla aineistojen hallinnan ratkaisulla. Tiestöpuolella ensimmäinen osio, tiestötietonäkymä, otettiin käyttöön joulukuussa 2020. Laajamittaisempi Tievelhon käyttöönotto tapahtuu alkuvuonna 2022.

Velhon tavoitteena on toimia tehokkaana perustietovarastona ja integroitua tarvelähtöisesti järjestelmiin sekä prosesseihin. Kehitystyö on iteratiivista, samaan aikaan myös muualla toimintaympäristössä tapahtuu eikä varsinainen tietojärjestelmän kehitystyö koskaan pysähdy.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1024x576.png