Projektivelhossa pieniä korjauksia, Tievelhon kehitys etenee

Projektivelhon tieosoitteiden syötössä ollut bugi (loppuetäisyys on pitänyt olla alkuetäisyyttä suurempi vaikka tieosa on eri) on korjattu, samoin myös aineistopalvelun pitäisi toimia tällä hetkellä normaaliin tapaan. Takkuinen dokumenttien käsittely johtui samanaikaisista suurista tiestökohteiden indeksoinneista ja tuo on tällä hetkellä stabiloitunut. Ilmoittakaa Velhotukeen, mikäli havaitsette tässä tai muissakin asioissa mietityttäviä asioita.

Tievelhon kehitystyöt edistyvät

Tievelhon tilannekuva -sivulla on kuvattu tarkemmin tilannekuvaa meneillään olevista asioista.

Uusimpina toiminnallisuuksina otettu käyttöön hakujen tallennus (versio 1) sekä tieosuushaun hakutulosulottuman kasvattaminen 15 000km kokoiseksi. Pääpaino tiestötietojen osalta on datan oikeellisuuden varmistamisen lisäksi tieosoitteiden hallinnan mahdollistamisessa kesäkuun aikana sekä rekisterikohtaisten luonti- ja päivitysrajapintojen luomisessa, mikä mahdollistaa tietojen päivityksen Velhoon.

Tietojen päivityksen osalta ensimmäisiä päivityksiä on viety toukokuun alussa Velhoon (PTM-mittaukset) näiden tilannekuvaa kuvattuna myös tilannekuvasivulla.

Muuta ajankohtaista

Projektivelhon osalta uutena kehitystyönä meillä on parhaillaan työn alla pitkään odotetut uusien tietokenttien lisäykset. Näiden valmistumisesta informoimme erikseen ja päivitämme ohjetta.

Tievelho-vartit jatkuvat toukokuun loppuun saakka tiistaisin ja perjantaisin, tämän jälkeen kesäkuussa kolmena tiistaina juhannukseen saakka. Lisätietoa varteista löydät tilaisuudet sivulta. Tievelho-vartteihin voidaan ottaa täsmäaiheita tai sitten mennään laajemmalla skaalalla Q&A tyyppisesti.

Tievelhon UKK-osioon kerään ajankohtaisia mm. Velho-varteissa esiin tulleita kysymyksiä. Tavoitteena on myös avata tarkemmalla tasolla ohjesivuille kuvauksia esiin nousseista asioista ja tavoitetilasta kevään aikana. Huom! UKK ei ole ihan ajantasalla ja sitä muokataan tulevaisuudessa geneerisemmälle tasolle.

Tierekisterin tietolajien vastaavuudet sekä ominaisuustietokuvaukset on päivitetty 2.5. ja 29.4. Löydät listan muutoksista suhteessa edellisiin versioihin samoilta sivuilta.


Järjestelmäpäivitykset

Julkaisemme aina viestin, kun Velhoon on julkaistu uusia toiminnallisuuksia tai olemassaoleviin on tehty merkittäviä muutoksia.

Velho-viesti

Velho-viesti lähetetään kerran kuussa ja se sisältää ajankohtaisia uutisia Velhosta.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksien hakijalla tulee olla Väyläviraston tai ELYn käyttäjähallinnan myöntämä tunnus.

Yhteystiedot

Ota meihin vapaasti yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää tai palautetta liittyen allianssiin tai Velho-järjestelmään

Tilaisuudet

Velhon koulutuksia ja tietoiskuja järjestetään tilaisuudet-sivulta löytyvän aikataulun mukaisesti.


Yleistä Velhosta

Väyläviraston Velho-tietojärjestelmää toteutetaan Allianssimallilla, jossa osapuolina ovat Väylä, Ramboll, Sitowise sekä Solita. 

Järjestelmän ydin muodostuu kahdesta pääosasta:

  • Suunnitelma- ja toteumatietovarasto
    • Tie-, rata- ja vesiväyläsuunnitelmien keskitetty suunnitelma- ja toteuma-aineistojen tietovarasto
  • Tiestötietojen perusrekisteri
    • Uusi kansallinen tierekisteri

Eri väylämuotojen suunnitelmatiedot yhdestä paikasta

Suunnitelma- ja toteumatietojen osalta Velhossa isona tavoitteena on muodostaa keskitetty, asiantuntijoiden hyödynnettävissä oleva tietovarasto, johon on sekä helppo viedä että ladata ja katsella aineistoja.  Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös inframallien hallinta ja mahdollisuus katsella malliaineistoja Velhoon integroitavan BIM-työkalun avulla. 

VO 8/2020 Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho-järjestelmässä –ohje

Tiestötiedoille uusi perusrekisteri

Tiestötietojen osalta Velho tulee korvaamaan nykyisen Tierekisterin ja samalla uudistamaan tiestötietojen käsitemallia. Jatkossa tietosisältö myös laajenee tarvelähtöisesti ja tavoitteena on saada tieto kerättyä suoraan tiestöön liittyvistä ydinprosesseista. 

Kehittäminen tapahtuu vaiheittain

Järjestelmän kehitys aloitettiin suunnitelma- ja toteumatietojen puolelta ja keväällä 2019 otettiin ensimmäinen, projektien perustietoja käsittelevä osio käyttöön. Syksyllä 2019 palvelua laajennettiin tietomallien katselun mahdollistavalla BIM-työkalulla sekä kattavammalla aineistojen hallinnan ratkaisulla. Tiestöpuolella ensimmäinen osio, tiestötietonäkymä, otettiin käyttöön joulukuussa 2020. Laajamittaisempi Tievelhon käyttöönotto tapahtuu alkuvuonna 2022.

Velhon tavoitteena on toimia tehokkaana perustietovarastona ja integroitua tarvelähtöisesti järjestelmiin sekä prosesseihin. Kehitystyö on iteratiivista, samaan aikaan myös muualla toimintaympäristössä tapahtuu eikä varsinainen tietojärjestelmän kehitystyö koskaan pysähdy.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1024x576.png