Velhossa osaamisen siirtovaihe käynnissä

Marraskuun alusta Velhon kehityksen piiriin saatiin uudet toimittajat viidellä eri osa-alueella. Osaamisen siirtovaiheen on suunniteltu kestävän neljä kuukautta, eli Allianssin sopimus päättyy 28.2.2023. Osaamisen siirto ei tule tapahtumaan hetkessä, mutta tavoitteena on aloittaa systemaattinen osaamisen siirron edistäminen heti marraskuun alusta. Kehitystyö jatkuu myös siirtymisen aikana ja tarkoituksena on ottaa siirron yhteydessä konkreettisia kehitystöitä työn alle.

Lähtötietojen saaminen kuntoon tärkein prioriteetti

Alkuvuoden lähtötietojen ajantasaisuus on luonnollisesti herättänyt suurta huolta, koska Velhon käyttöönoton kanssa on ollut haasteita. Tietojen saaminen kuntoon, oikeilla ja ajantasaisille tieosoitteilla on ykkösprioriteettina ja tämän eteen tehdään osaamisen siirron rinnalla jatkuvasti töitä. Työn alla on tarkempi aikataulusuunnitelma siitä missä vaiheessa mennään ja milloin datat ovat kunnossa peilaten vuosikellon mukaisiin prosesseihin.

Velho siirtyy Väyläpilveen loppuvuoden aikana

Velho siirtyy loppuvuoden aikana Väyläpilveen ja tästä on lähetetty ennakkotieto rajapintakäyttäjille, sillä siirron myötä myös API-tunnukset tulevat uusiutumaan. Tulemme informoimaan tarkemmasta aikataulusta viikon 48 aikana ja samalla muutokset kuvataa myös täällä ohjesivuilla.

Tukiasioista ja kysymyksistä yhteys Velhoon

Velhon tukiasiat tulevat muuttumaan myös hiljalleen ja sähköposteja todennäköisesti yhdistetään, mikä sujuvoittaa tukipalveluita. Toistaiseksi käytössä on vielä kaksi erillistä osoitetta:

 • Velhotuki (velhotuki@vayla.fi)
  • Vastaa järjestelmään liittyvissä kysymyksissä (rajapintojen käyttö, tietorakenteet, käyttöohjeet jne),käyttöoikeusasioissa, tietoirrotuksissa (esimerkiksi tietopalvelupyynnöt ja datairrotukset)
 • Velho-operaattori / Tiestötuki (tiestotuki@vayla.fi)
  • Vastaa tietojen päivittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä vastaanottaa päivityspyyntöjä

Urakkalista

Urakkalistauksesta näet urakan nimeä vastaavan koodin sekä mahdollisen Velho OID:n.


Järjestelmäpäivitykset

Julkaisemme aina viestin, kun Velhoon on julkaistu uusia toiminnallisuuksia tai olemassaoleviin on tehty merkittäviä muutoksia.

Velho-viesti

Velho-viesti lähetetään kerran kuussa ja se sisältää ajankohtaisia uutisia Velhosta.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksien hakijalla tulee olla Väyläviraston tai ELYn käyttäjähallinnan myöntämä tunnus.

Yhteystiedot

Ota meihin vapaasti yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää tai palautetta liittyen allianssiin tai Velho-järjestelmään

Tilaisuudet

Velhon koulutuksia ja tietoiskuja järjestetään tilaisuudet-sivulta löytyvän aikataulun mukaisesti.


Yleistä Velhosta

Väyläviraston Velho-tietojärjestelmää toteutetaan Allianssimallilla, jossa osapuolina ovat Väylä, Ramboll, Sitowise sekä Solita. 

Järjestelmän ydin muodostuu kahdesta pääosasta:

 • Suunnitelma- ja toteumatietovarasto
  • Tie-, rata- ja vesiväyläsuunnitelmien keskitetty suunnitelma- ja toteuma-aineistojen tietovarasto
 • Tiestötietojen perusrekisteri
  • Uusi kansallinen tierekisteri

Eri väylämuotojen suunnitelmatiedot yhdestä paikasta

Suunnitelma- ja toteumatietojen osalta Velhossa isona tavoitteena on muodostaa keskitetty, asiantuntijoiden hyödynnettävissä oleva tietovarasto, johon on sekä helppo viedä että ladata ja katsella aineistoja.  Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös inframallien hallinta ja mahdollisuus katsella malliaineistoja Velhoon integroitavan BIM-työkalun avulla. 

VO 8/2020 Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho-järjestelmässä –ohje

Tiestötiedoille uusi perusrekisteri

Tiestötietojen osalta Velho tulee korvaamaan nykyisen Tierekisterin ja samalla uudistamaan tiestötietojen käsitemallia. Jatkossa tietosisältö myös laajenee tarvelähtöisesti ja tavoitteena on saada tieto kerättyä suoraan tiestöön liittyvistä ydinprosesseista. 

Kehittäminen tapahtuu vaiheittain

Järjestelmän kehitys aloitettiin suunnitelma- ja toteumatietojen puolelta ja keväällä 2019 otettiin ensimmäinen, projektien perustietoja käsittelevä osio käyttöön. Syksyllä 2019 palvelua laajennettiin tietomallien katselun mahdollistavalla BIM-työkalulla sekä kattavammalla aineistojen hallinnan ratkaisulla. Tiestöpuolella ensimmäinen osio, tiestötietonäkymä, otettiin käyttöön joulukuussa 2020. Laajamittaisempi Tievelhon käyttöönotto tapahtuu alkuvuonna 2022.

Velhon tavoitteena on toimia tehokkaana perustietovarastona ja integroitua tarvelähtöisesti järjestelmiin sekä prosesseihin. Kehitystyö on iteratiivista, samaan aikaan myös muualla toimintaympäristössä tapahtuu eikä varsinainen tietojärjestelmän kehitystyö koskaan pysähdy.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1024x576.png