Velhon tietosisällöissä puutteita uudelleenmigraatioista johtuen

Velhon tietosisältöjen uudelleenmigraatiolla vaikutuksia palveluiden käyttöön
Velhon tietosisällöille tehdään uudelleenmigraatiot 30.9. alkaen ja tämä prosessi kestää joitakin viikkoja. Tarkkaa aikataulua tähän ei pystytä sanomaan, tiedotamme kun prosessi on saatu valmiiksi.

Vaikutukset ovat seuraavat:

 • tiestötietonäkymässä on migraation aikana tietopuutteita ja uusi tietosisältö rakentuu migraation myötä
 • latauspalvelussa /viimeisin -polun sisältö on 30.9. ajanhetken mukainen
 • tieosuushaussa tieto on niinikään 30.9. ajanhetken mukainen

Järjestelmäpäivitykset

Julkaisemme aina viestin, kun Velhoon on julkaistu uusia toiminnallisuuksia tai olemassaoleviin on tehty merkittäviä muutoksia.


Velho-viesti

Velho-viesti lähetetään kerran kuussa ja se sisältää ajankohtaisia uutisia Velhosta.

Yhteystiedot

Ota meihin vapaasti yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää tai palautetta liittyen allianssiin tai Velho-järjestelmään


Tilaisuudet

Velhon tie- ja projektiosuuksista järjestetään koulutuksia ja tietoiskuja tilaisuudet-sivulta löytyvän aikataulun mukaisesti.


Käyttöoikeusten hakeminen Velho-järjestelmään

Velho on tarkoitettu ensisijassa viranomaisten ja palveluntuottajien käyttöön. Lisäksi käyttöoikeuksia varten tarvitaan Väyläviraston tai ELYn käyttäjähallinnan myöntämä tunnus (L, K, A tai LX).

1) Palveluntuottaja: varmista ennen oikeuksien tilaamista, että sinulla on K tai LX tunnus, mikäli tämä puuttuu, täytä käyttöoikeushakemuslomake ja pyydä yhteyshenkilöä tilaamaan tunnukset TOP-portaalin kautta.

2) Käyttöoikeudet Velhoon pyydetään Väyläviraston tai ELYn yhteyshenkilön (esim. projektipäällikön) kautta.

Yhteyshenkilö: toimita käyttöoikeushakemus Velhon tukipalvelulle (velhotuki[at]vayla.fi). Hakemuksessa tulee olla mukana tieto tarvitaanko tunnus

 • tuotanto- vai testiympäristöön ja
 • tarvitseeko käyttäjä selaaja- vai muokkausoikeudet

3) Velhon tukipalvelu ohjaa pyynnön eteenpäin ja käyttäjille tulee tieto lisätyistä oikeuksista.


Yleistä Velhosta

Väyläviraston Velho-tietojärjestelmää toteutetaan Allianssimallilla, jossa osapuolina ovat Väylä, Ramboll, Sitowise sekä Solita. 

Järjestelmän ydin muodostuu kahdesta pääosasta:

 • Suunnitelma- ja toteumatietovarasto
  • Tie-, rata- ja vesiväyläsuunnitelmien keskitetty suunnitelma- ja toteuma-aineistojen tietovarasto
 • Tiestötietojen perusrekisteri
  • Uusi kansallinen tierekisteri

Eri väylämuotojen suunnitelmatiedot yhdestä paikasta

Suunnitelma- ja toteumatietojen osalta Velhossa isona tavoitteena on muodostaa keskitetty, kaikkien hyödynnettävissä oleva tietovarasto, johon on sekä helppo viedä että ladata ja katsella aineistoja.  Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös inframallien hallinta ja mahdollisuus katsella malliaineistoja Velhoon integroitavan BIM-työkalun avulla. 

VO 8/2020 Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho-järjestelmässä –ohje

Tiestötiedoille uusi perusrekisteri

Tiestötietojen osalta Velho tulee korvaamaan nykyisen Tierekisterin ja samalla uudistamaan tiestötietojen käsitemallia. Jatkossa tietosisältö myös laajenee tarvelähtöisesti ja tavoitteena on saada tieto kerättyä suoraan tiestöön liittyvistä ydinprosesseista. 

Kehittäminen tapahtuu vaiheittain

Järjestelmän kehitys aloitettiin suunnitelma- ja toteumatietojen puolelta ja keväällä 2019 otettiin ensimmäinen, projektien perustietoja käsittelevä osio käyttöön. Kokonaisuus on hyvin laaja ja tavoitteena on saada jatkossa pienissä paloissa uusia ominaisuuksia, toiminnallisuuksia sekä tietosisältöä käyttöön. Seuraavaksi tulossa on muun muassa monipuolisempi aineistonhallinta, ensimmäiset tiestötiedot katseltavaksi ja haettavaksi sekä tietomallien katselu.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1024x576.png