Välisijaintikokoelmalliset kohteet lisätty kohdehakuun, tietojen validointi jatkuu ja ohjeistukset päivittyvät

Kesän aikana Velhon kehitystyöt jatkuvat, vaikkakin iso osa myös Velho-porukasta lomailee. Pääpaino tekemisessä on edelleen tietojen validoinnissa ja varmistuksessa että sisältö on vaaditulla tasolla, lisäksi työn alla ohjeistus- ja pienkehitystöitä.

Välisijaintikokoelmalliset kohteet mukana kohdehaussa

Velhon kohdehakuun on lisätty nyt sieltä puuttuneet välisijaintikokoelmalliset kohteet, eli urakkatiedot, nopeusrajoituspäätökset sekä varareitit. Tieosuushaussa näitä ei vielä ole mukana. Maanteiden hoitourakoissa tiedetään vielä olevan virheitä ja näitä parhaillaan validoidaan urakkakohtaisesti.

Ohjeistusten ja palvelukuvauksen ajantasaistus käynnissä

Palvelukuvauksen, ohjeistusten ym. ajantasaistus on käynnissä parhaillaan ja tavoitteena on kuvata Velho-kokonaisuuden osa-alueet, valmiustila sekä tavoitteet kattavasti. Tämän etenemisestä informoimme etusivun uutisissa. Tuoreimpana on kuvattuna operointipalvelun roolia osana Velhoa.

Tieosoitemuutosten osalta aikataulu tarkentuu elokuussa

Tieosoitemuutosten vastaanotto on ollut isona teemana kevään sekä kesän ajan. Varsinainen prosessin käyttöönotto ajoitetaan kesälomakauden jälkeen, jolloin varmistetaan että tiimissä on riittävästi porukkaa paikalla, mikäli jotain akuuttia tapahtuu. Tietojen päivitysten osalta rajapintojen kehitys on hyvässä vauhdissa ja useammalle rekisterille on valmiudet (tekniset) lisätä uusia kohteita. Samanaikaisesti tehdään myös ylläpidon prosessien kehittämistä ja kohdeluokkien ylläpitomekanismit katsotaan liittyvien tahojen kanssa tapauskohtaisesti.

Muuta ajankohtaista

Tievelho-vartit jatkuvat elokuussa tiistaisin klo 9-10. Tavoitteena on keväästä kehittää prosessia niin että varteilla on etukäteen informoitu teema, jonka pohjalta osallistujat voivat orientoitua osallistumiseen. Lisäksi jokaisessa vartissa on aikaa kysymyksille ja vastauksille.

Tierekisterin tietolajien vastaavuudet sekä ominaisuustietokuvaukset on päivitetty 22.6. (vastaavuustaulukko) ja 1.8. (ominaisuustietokuvaukset).


Järjestelmäpäivitykset

Julkaisemme aina viestin, kun Velhoon on julkaistu uusia toiminnallisuuksia tai olemassaoleviin on tehty merkittäviä muutoksia.

Velho-viesti

Velho-viesti lähetetään kerran kuussa ja se sisältää ajankohtaisia uutisia Velhosta.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksien hakijalla tulee olla Väyläviraston tai ELYn käyttäjähallinnan myöntämä tunnus.

Yhteystiedot

Ota meihin vapaasti yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää tai palautetta liittyen allianssiin tai Velho-järjestelmään

Tilaisuudet

Velhon koulutuksia ja tietoiskuja järjestetään tilaisuudet-sivulta löytyvän aikataulun mukaisesti.


Yleistä Velhosta

Väyläviraston Velho-tietojärjestelmää toteutetaan Allianssimallilla, jossa osapuolina ovat Väylä, Ramboll, Sitowise sekä Solita. 

Järjestelmän ydin muodostuu kahdesta pääosasta:

  • Suunnitelma- ja toteumatietovarasto
    • Tie-, rata- ja vesiväyläsuunnitelmien keskitetty suunnitelma- ja toteuma-aineistojen tietovarasto
  • Tiestötietojen perusrekisteri
    • Uusi kansallinen tierekisteri

Eri väylämuotojen suunnitelmatiedot yhdestä paikasta

Suunnitelma- ja toteumatietojen osalta Velhossa isona tavoitteena on muodostaa keskitetty, asiantuntijoiden hyödynnettävissä oleva tietovarasto, johon on sekä helppo viedä että ladata ja katsella aineistoja.  Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös inframallien hallinta ja mahdollisuus katsella malliaineistoja Velhoon integroitavan BIM-työkalun avulla. 

VO 8/2020 Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho-järjestelmässä –ohje

Tiestötiedoille uusi perusrekisteri

Tiestötietojen osalta Velho tulee korvaamaan nykyisen Tierekisterin ja samalla uudistamaan tiestötietojen käsitemallia. Jatkossa tietosisältö myös laajenee tarvelähtöisesti ja tavoitteena on saada tieto kerättyä suoraan tiestöön liittyvistä ydinprosesseista. 

Kehittäminen tapahtuu vaiheittain

Järjestelmän kehitys aloitettiin suunnitelma- ja toteumatietojen puolelta ja keväällä 2019 otettiin ensimmäinen, projektien perustietoja käsittelevä osio käyttöön. Syksyllä 2019 palvelua laajennettiin tietomallien katselun mahdollistavalla BIM-työkalulla sekä kattavammalla aineistojen hallinnan ratkaisulla. Tiestöpuolella ensimmäinen osio, tiestötietonäkymä, otettiin käyttöön joulukuussa 2020. Laajamittaisempi Tievelhon käyttöönotto tapahtuu alkuvuonna 2022.

Velhon tavoitteena on toimia tehokkaana perustietovarastona ja integroitua tarvelähtöisesti järjestelmiin sekä prosesseihin. Kehitystyö on iteratiivista, samaan aikaan myös muualla toimintaympäristössä tapahtuu eikä varsinainen tietojärjestelmän kehitystyö koskaan pysähdy.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1024x576.png