Velhon tietosisällöissä puutteita uudelleenmigraatioista johtuen

Velhon tietosisältöjen uudelleenmigraatiolla vaikutuksia palveluiden käyttöön
Velhon tietosisällöille tehdään uudelleenmigraatiot 30.9. alkaen ja tämä prosessi kestää joitakin viikkoja. Tarkkaa aikataulua tähän ei pystytä sanomaan, tiedotamme kun prosessi on saatu valmiiksi.

Vaikutukset ovat seuraavat:

  • tiestötietonäkymässä on migraation aikana tietopuutteita ja uusi tietosisältö rakentuu migraation myötä
  • latauspalvelussa /viimeisin -polun sisältö on 30.9. ajanhetken mukainen
  • tieosuushaussa tieto on niinikään 30.9. ajanhetken mukainen

Järjestelmäpäivitykset

Julkaisemme aina viestin, kun Velhoon on julkaistu uusia toiminnallisuuksia tai olemassaoleviin on tehty merkittäviä muutoksia.

Velho-viesti

Velho-viesti lähetetään kerran kuussa ja se sisältää ajankohtaisia uutisia Velhosta.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksien hakijalla tulee olla Väyläviraston tai ELYn käyttäjähallinnan myöntämä tunnus.

Yhteystiedot

Ota meihin vapaasti yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää tai palautetta liittyen allianssiin tai Velho-järjestelmään

Tilaisuudet

Velhon koulutuksia ja tietoiskuja järjestetään tilaisuudet-sivulta löytyvän aikataulun mukaisesti.


Yleistä Velhosta

Väyläviraston Velho-tietojärjestelmää toteutetaan Allianssimallilla, jossa osapuolina ovat Väylä, Ramboll, Sitowise sekä Solita. 

Järjestelmän ydin muodostuu kahdesta pääosasta:

  • Suunnitelma- ja toteumatietovarasto
    • Tie-, rata- ja vesiväyläsuunnitelmien keskitetty suunnitelma- ja toteuma-aineistojen tietovarasto
  • Tiestötietojen perusrekisteri
    • Uusi kansallinen tierekisteri

Eri väylämuotojen suunnitelmatiedot yhdestä paikasta

Suunnitelma- ja toteumatietojen osalta Velhossa isona tavoitteena on muodostaa keskitetty, kaikkien hyödynnettävissä oleva tietovarasto, johon on sekä helppo viedä että ladata ja katsella aineistoja.  Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös inframallien hallinta ja mahdollisuus katsella malliaineistoja Velhoon integroitavan BIM-työkalun avulla. 

VO 8/2020 Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho-järjestelmässä –ohje

Tiestötiedoille uusi perusrekisteri

Tiestötietojen osalta Velho tulee korvaamaan nykyisen Tierekisterin ja samalla uudistamaan tiestötietojen käsitemallia. Jatkossa tietosisältö myös laajenee tarvelähtöisesti ja tavoitteena on saada tieto kerättyä suoraan tiestöön liittyvistä ydinprosesseista. 

Kehittäminen tapahtuu vaiheittain

Järjestelmän kehitys aloitettiin suunnitelma- ja toteumatietojen puolelta ja keväällä 2019 otettiin ensimmäinen, projektien perustietoja käsittelevä osio käyttöön. Kokonaisuus on hyvin laaja ja tavoitteena on saada jatkossa pienissä paloissa uusia ominaisuuksia, toiminnallisuuksia sekä tietosisältöä käyttöön. Seuraavaksi tulossa on muun muassa monipuolisempi aineistonhallinta, ensimmäiset tiestötiedot katseltavaksi ja haettavaksi sekä tietomallien katselu.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1024x576.png