Tietohuoltoja aloitettu, datatilanne stabiloitunut, tieosoitemuutosten vastaanotto lähenee..

Loppukesän aikana Velhon pääpaino on ollut karkeasti kolmessa osa-alueessa: tieosoitemuutosten hallintaratkaisun käyttöönotto, tietosisällön laatukorjaukset sekä tietohuoltorajapintojen kehitys ja päivitysprosessien käynnistäminen. Näistä jokainen osa-alue on perustietovaraston näkökulmasta kriittinen, sillä tiedot pitää saada ajantasalle mm. tulevien urakoiden kilpailutusmateriaalia silmälläpitäen.

Tietosisällön laatutarkasteluilla varmistetaan tiedon taso

Kesän aikana olemme käyneet Velhon kohdeluokkia systemaattisesti läpi ja varmistaneet kilometritasoisesti että tiedot vastaavat Tierekisteristä siirrettyjä tietoja. Kokonaisuutena tilanne on varsin hyvä ja suurin osa kohdeluokista täsmää metrilleen. Ihan 100% kattavuus ei ole mahdollinenkaan johtuen rakennemuutoksista, lisäksi osa tiedoista on sellaisia joita voi helposti ajantasaistaa myöhemmässä vaiheessa laadunparannusten yhteydessä. Jatkamme tätä vielä muiden kehitystöiden ohella niiltä osin, kun koetaan tarpeelliseksi.

Tietohuollot vauhtiin – syyskuussa useita kohdeluokkapäivityksiä tulossa

Hiljalleen olemme saamassa myös tietohuoltoja vauhtiin. Näistä on kevään ja kesän aikana toimitettu Operaattorille lukuisia muutostietoja, joita nyt on päästy purkamaan ja parhaillaan käynnissä on Liikennemerkkien päivitys Velhoon. Kuvaamme omalla sivulla tilannetta päivitysten osalta — täällä sivulla löytyvässä taulukossa kerrotaan mille kohdeluokille tietohuoltoa tehdään Velhoon ja mitä seuraavaksi on tulossa.

Tieosoitemuutosten hallinta lähestyy käyttöönottoa

Yksi isoimmista kokonaisuuksista, jota Velhossa viime ajat on työstetty liittyy tieosoitteiden hallintaan. Tämä on edennyt hyvin kesän aikana ja parhaillaan teemme sekä testausta että rekisterikohtaisia käyttöönottoja. Vielä emme ole päässeet testaamaan muutosten vientiä rekistereihin saakka, aikataulullisesti muutosten hallinta pitäisi saada toteutettua lähiviikkojen aikana.

Ohjesivut uudistuvat

Teknisten toteutusten lisäksi Velhon ohjesivut kokevat pientä uudistusta, kun parhaillaan uudistetaan ja ajantasaistetaan mm. Palvelukuvauksta sekä eri sivujen sijainteja.

Muuta ajankohtaista

Tievelho-vartit jatkuvat vielä syyskuun ajan tiistaisin klo 9-10. Muistakaa myös mahdollisuus räätälöidyille koulutuksille / infoille!

Tierekisterin tietolajien vastaavuudet sekä ominaisuustietokuvaukset on päivitetty 22.6. (vastaavuustaulukko) ja 1.8. (ominaisuustietokuvaukset).


Urakkalista

Urakkalistauksesta näet urakan nimeä vastaavan koodin sekä mahdollisen Velho OID:n.


Järjestelmäpäivitykset

Julkaisemme aina viestin, kun Velhoon on julkaistu uusia toiminnallisuuksia tai olemassaoleviin on tehty merkittäviä muutoksia.

Velho-viesti

Velho-viesti lähetetään kerran kuussa ja se sisältää ajankohtaisia uutisia Velhosta.

Käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksien hakijalla tulee olla Väyläviraston tai ELYn käyttäjähallinnan myöntämä tunnus.

Yhteystiedot

Ota meihin vapaasti yhteyttä, kun sinulla on kysyttävää tai palautetta liittyen allianssiin tai Velho-järjestelmään

Tilaisuudet

Velhon koulutuksia ja tietoiskuja järjestetään tilaisuudet-sivulta löytyvän aikataulun mukaisesti.


Yleistä Velhosta

Väyläviraston Velho-tietojärjestelmää toteutetaan Allianssimallilla, jossa osapuolina ovat Väylä, Ramboll, Sitowise sekä Solita. 

Järjestelmän ydin muodostuu kahdesta pääosasta:

  • Suunnitelma- ja toteumatietovarasto
    • Tie-, rata- ja vesiväyläsuunnitelmien keskitetty suunnitelma- ja toteuma-aineistojen tietovarasto
  • Tiestötietojen perusrekisteri
    • Uusi kansallinen tierekisteri

Eri väylämuotojen suunnitelmatiedot yhdestä paikasta

Suunnitelma- ja toteumatietojen osalta Velhossa isona tavoitteena on muodostaa keskitetty, asiantuntijoiden hyödynnettävissä oleva tietovarasto, johon on sekä helppo viedä että ladata ja katsella aineistoja.  Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös inframallien hallinta ja mahdollisuus katsella malliaineistoja Velhoon integroitavan BIM-työkalun avulla. 

VO 8/2020 Suunnittelu- ja toteutusprojektien aineiston hallinta Velho-järjestelmässä –ohje

Tiestötiedoille uusi perusrekisteri

Tiestötietojen osalta Velho tulee korvaamaan nykyisen Tierekisterin ja samalla uudistamaan tiestötietojen käsitemallia. Jatkossa tietosisältö myös laajenee tarvelähtöisesti ja tavoitteena on saada tieto kerättyä suoraan tiestöön liittyvistä ydinprosesseista. 

Kehittäminen tapahtuu vaiheittain

Järjestelmän kehitys aloitettiin suunnitelma- ja toteumatietojen puolelta ja keväällä 2019 otettiin ensimmäinen, projektien perustietoja käsittelevä osio käyttöön. Syksyllä 2019 palvelua laajennettiin tietomallien katselun mahdollistavalla BIM-työkalulla sekä kattavammalla aineistojen hallinnan ratkaisulla. Tiestöpuolella ensimmäinen osio, tiestötietonäkymä, otettiin käyttöön joulukuussa 2020. Laajamittaisempi Tievelhon käyttöönotto tapahtuu alkuvuonna 2022.

Velhon tavoitteena on toimia tehokkaana perustietovarastona ja integroitua tarvelähtöisesti järjestelmiin sekä prosesseihin. Kehitystyö on iteratiivista, samaan aikaan myös muualla toimintaympäristössä tapahtuu eikä varsinainen tietojärjestelmän kehitystyö koskaan pysähdy.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1024x576.png